خانه / دسته‌بندی نشده / پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی

پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی

پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی  پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی default1
دسته: مهندسی عمران
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۲۹۲۹ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۳۸

هدف از این پایان نامه پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی می باشد

قیمت فایل فقط ۱۴۵,۰۰۰ تومان

خرید  پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی dl

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد در مهندسی عمران

پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی

چکیده

سدها همواره از سازه های زیر بنایی شمرده می‌شوند و دارای ارزش حیاتی می باشند. در گذشته ایجاد سد عمدتاً با اهداف تأمین آب آشامیدنی و آبیاری مزارع کشاورزی بوده ولی امروز به دلیل نیاز به انرژی برق آبی و اهداف دیگر توسعه بیشتری یافته است. برآورد میزان ۲۰ میلیارد متر مکعب برداشت از آب‌های شیرین جهان خود دلیلی بر اهمیت سد سازی در دنیای امروز است. از این رو، بررسی و جلوگیری از خرابی سدها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اگرچه در گذشته پدیده روگذری، اولین دلیل تخریب سدها بوده است اما امروزه با افزایش دوره طراحی سیلاب، عمده ترین مشکلی که توجه مهندسان را به خود جلب کرده است، مسئله تراوش است. وجود تراوش در سدهای خاکی غیر قابل اجتناب است، اما اگر شرایط مناسبی برای فرسایش خاک وجود داشته باشد، موجب شسته شدن نقاط مستعد گردیده و چنانچه در ابتدای بروز فرسایش اقدامات لازم صورت نگیرد، به تخریب سد منجر می شود. اصولاً بروز تراوش در سدهای خاکی امری اجتناب ناپذیر است. اما می بایست تراوش طوری مهار شود تا در مدت ۵۰ الی ۱۰۰ سال بهره برداری سد، نتواند به پایداری و ایمنی سد لطمه ای بزند. با وجود تمام پیشرفت هایی صورت گرفته در علم مهندسی ژئوتکنیک، معضل تراوش تا به امروز اصلی ترین مشکلی است که در سدها بروز می کند.

در این تحقیق تلاش شد با به کارگیری شبکه عصبی مصنوعی به عنوان یکی از قویترین و معروف-ترین روش های داده کاوی به پیش بینی تراوش از بدنه سد خاکی “ستارخان” پرداخته شود. جهت تحقق به این هدف، از مجموعه داده ای شامل ۱۶۸۴ داده پیزومتری استفاده شد. مجموعه داده به دو بخش آموزش و صحت سنجی با نسبت ۸۰ به ۲۰ تفکیک شدند. به کارگیری پارامترهای آماری مناسب و کاربردی نشان داد شبکه ارائه شده به خوبی آموزش دیده است و قابلیت بالایی در پیش بینی پدیده تراوش دارد. بررسی جامع آمار خرابی در سدها، علل مختلف خرابی سدهای خاکی و شناخت پدیده تراوش به عنوان مهمترین علل خرابی سدهای خاکی از دیگر بخش های مهم این تحقیق می باشند.

کلمات کلیدی:

تراوش

داده کاوی

آمار سدسازی

سدهای خاکی

علل خرابی سدها

شبکه عصبی مصنوعی

مقدمه

کشور ایران بروی کمربند خشک کره زمین قرار دارد. متوسط بارندگی در ایران در حدود یک سوم بارندگی جهان و کمتر از یک دوم متوسط بارندگی آسیا می‌باشد؛ لذا اهمیت برنامه ریزی و مدیریت استفاده از منابع موجود آب امری حیاتی محسوب می‌شود. از این رو، شرایط اقلیمی كشور و نیاز آن به احداث سازه های ذخیره آب، احداث سدها را در دستور كار برنامه ریزان قرار داده است كه به عنوان سازه های مهاركننده آب‌های سطحی و كنترل سیلاب امكان استفاده بیشتر از آب رودخانه ها را فراهم می نمایند. مهار سیلاب ها و آب‌های جاری به کمک احداث سد از امور زیربنائی در رشد و توسعه هر کشور از جمله ایران به شمار می آید.

در گذشته ایجاد سد عمدتاً با اهداف تأمین آب آشامیدنی و آبیاری مزارع کشاورزی بوده ولی امروز به دلیل نیاز به انرژی برق آبی و اهداف دیگر توسعه بیشتری یافته است. برآورد میزان ۲۰ میلیارد متر مکعب برداشت از آب‌های شیرین جهان خود دلیلی بر اهمیت سد سازی در دنیای امروز است. یکی دیگر از اهداف مهم سد سازی بهبود و توسعه شبکه آبیاری و کشاورزی زمین های پایین دست است. در کشورهایی مانند ایران که پراکندگی زمانی و مکانی بارندگی ها نامناسب است و ریزش های جوی در فصولی صورت می گیرد که شاید نیاز کمتری به آب باشد و یا قسمت اعظم نزولات در برخی مناطق متمرکز است، تنها راه چاره و مقابله با این مسئله احداث سد می-باشد و این امر به خصوص در کشورهای که متکی به کشاورزی هستند اجتناب ناپذیر است. احداث سد، کسب و کار و درآمد ملی به همراه دارد. در زمان حاضر شبکه های آبیاری وتامین آب کشاورزی در ایران باعث توسعه، بهبود و رونق اقتصادی مناطق شده است. یکی دیگر از اهداف عمده سد سازی استفاده از نیروی الکتریسیته است.

استفاده از این منبع که ارزان ترین نوع انرژی در اغلب کشورهای دنیاست، بسته به نیاز و ویژگی های ساختمانی، اهداف متفاوتی دارد. امروزه احداث سد با هدف تولید برق آبی یک امر متداول بوده و کشورهای پیشرفته و حتی در حال رشد کمال استفاده را از این پتانسیل موجود می برند.

در صورت عدم توجه به شرایط ساختگاهی و ناکافی بودن مطالعات، خطر وقوع خرابی، سد را تهدید می کند. مطالعه آماری خرابی در سدهای خراب شده با توجه به وجود شباهاتی در شرایط، امکان ارائه راهکارهای مناسب در طراحی سدها توسط مهندسین را فراهم می کند. خرابی در سدها به اشکال مختلفی دیده می شود، شایع ترین علت شکت سدها خصوصاً در سال های اخیر فرسایش در اثر تراوش و یا رگاب بوده است. اصولاً بروز تراوش در سدهای خاکی امری اجتناب ناپذیر است. اما می بایست تراوش طوری مهار شود تا در مدت ۵۰ الی ۱۰۰ سال بهره برداری سد، نتواند به پایداری و ایمنی سد لطمه ای بزند. با وجود تمام پیشرفت هایی صورت گرفته در علم مهندسی ژئوتکنیک، معضل تراوش تا به امروز اصلی ترین مشکلی است که در سدها بروز می کند.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات ۱

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- بیان مسئله ۳

۱-۳- اهیمت و ضرورت تحقیق ۵

۱-۴- متغییرهای تحقیق ۸

۱-۵- متغییرهای تحقیق ۸

۱-۵-۱- هدف اصلی(کلی) تحقیق ۸

۱-۵-۲- اهداف فرعی(اختصاصی) ۸

۱-۶- سوال های تحقیق ۹

۱-۶-۱- سوال اصلی تحقیق: ۹

۱-۶-۲- سوال های فرعی(ویژه) ۹

۱-۷- فرضیه های تحقیق ۹

۱-۸- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ( به صورت مفهومی و عملیاتی) ۱۰

۱-۸-۱- تعاریف مفهومی ۱۰

۱-۸-۲- تعاریف عملیاتی ۱۱

۱-۹- محدودیت های تحقیق ۱۱

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۱۲

۲-۱- تئوری پدیده تراوش ۱۳

۲-۱-۱- مقدمه ۱۳

۲-۱-۲- جریان در محیط‌های متخلخل ۱۳

۲-۱-۳- تراوش حالت پایدار ایزوتروپیک ناهمگن ۱۷

۲-۱-۴- تراوش حالت پایدار، غیر ایزوتروپیک و ناهمگن ۱۸

۲-۱-۵- جریان یک بعدی ۱۹

۲-۱-۶- قانون دارسی در خاک‌های غیراشباع ۲۱

۲-۱-۷- ضریب نفوذپذیری خاک‌های غیراشباع ۲۳

۲-۱-۸- شرایط مرزی در مسائل آنالیز تراوش ۲۶

مرز نفوذپذیر ۲۷

۲-۱-۸-۱- ورودی‌ها و خروجی‌ها ۲۷

۲-۱-۸-۲- سطح تراوش ۲۸

۲-۱-۸-۳- خط تراوش ۲۸

۲-۲- آمار سدسازی در کشورهای مختلف ۲۸

۲-۲-۱- خرابی سدها ۳۱

۲-۲-۲- آمار خرابی سدها ۳۵

۲-۲-۳- آمار دلایل مختلف خرابی سدها ۴۱

۲-۲-۴- علل افزایش تراوش ۴۶

۲-۲-۵- حجم مجاز و قابل قبول تراوش ۴۸

۲-۲-۶- عواقب سوء تراوش ۵۱

۲-۳- مظالعات اخیر در زمینه تراوش ۵۴

۲-۳-۱- مطالعه اِرسایین(۲۰۰۶( ۵۴

۲-۳-۲- مطالعه می آ او و همکاران(۲۰۱۲) ۵۶

۲-۳-۳- مطالعه نورانی و همکاران(۲۰۱۲) ۵۶

۲-۳-۴- مطالعه پورکریمی و همکاران(۲۰۱۳) ۵۷

۲-۳-۵- مطالعه کمان به دست و دلواری(۲۰۱۳) ۵۸

فصل ۳: روش تحقیق ۶۰

۳-۱- شبکه‌های عصبی مصنوعی ۶۱

۳-۱-۱- مقدمه ۶۱

۳-۱-۲- مدل ریاضی شبکه‌های عصبی ۶۴

۳-۱-۲-۱- نرون ۶۴

۳-۱-۲-۲- لایه‌های چند نرونی ۶۷

۳-۱-۳- شبکه‌های چند لایه ۶۷

۳-۱-۳-۱- توابع محرک (تابع تبدیل) ۶۹

۳-۱-۴- آموزش شبکه و تنظیم پارامترها ۷۲

۳-۲- سیستم استنتاج عصبی- فازی تطبیق پذیر (ANFIS) 73

۳-۲-۱- تاریخچه منطق فازی ۷۴

۳-۲-۲- انواع سامانه‌های فازی ۷۶

۳-۲-۳- ساختار سامانه‌های فازی ۷۷

۳-۲-۴- سامانه عصبی- فازی‌ ۸۰

۳-۳- معرفی سد ستارخان و بررسی داده های ابزار دقیق آن ۸۲

۳-۳-۱- مقدمه ۸۲

۳-۳-۲- موقعیت پروژه ۸۳

۳-۳-۳- مشخصات کلی پروژه ۸۴

۳-۳-۴- مصالح مورد استفاده در بدنه سد ۸۵

۳-۳-۴-۱- مصالح مورد استفاده در هسته آب بند ۸۵

۳-۳-۴-۲- مصالح مورد استفاده در لایه های فیلتر ۸۵

۳-۳-۴-۳- مصالح مورد استفاده در لایه های زهکش ۸۵

۳-۳-۴-۴- مصالح مورد استفاده در پوسته سنگریزه ای ۸۶

۳-۳-۴-۵- مصالح مورد استفاده در لایه محافظ شیب های سراب و پایاب سد ۸۶

۳-۳-۵- ویژگی های زمین شناسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد ستارخان ۸۷

۳-۳-۵-۱- زمین شناسی ۸۷

۳-۳-۵-۲- ژئوتکنیک ساختگاه سد ۸۸

۳-۳-۵-۳- سنگ تکیه گاه ها و زیر آبرفت ۸۹

۳-۳-۵-۴- آبرفت پی ۸۹

۳-۴- مطالعات ژئوتکنیک مرحله دوم ۹۰

۳-۵- آببندی سد توسط پرده های آب بند بتن خمیری ۹۲

۳-۶- ابزاربندی ۹۳

۳-۶-۱- پیزومترهای لوله باز ۹۵

۳-۶-۲- پیزومترهای تار (سیم) مرتعش ۹۵

۳-۷- بررسی داده های ابزاردقیق در بدنه سد ستارخان ۹۸

فصل ۴:نتایج تحقیق ۹۹

۴-۱- مقدمه ۱۰۰

۴-۲- مجموعه داده‌ها ۱۰۰

۴-۳- ساختار مدل شبکه عصبی پیشنهادی ۱۰۲

۴-۴- ارزیابی و مقایسه عملکرد مدل‌ پیشنهادی ۱۰۶

۴-۵- جمع بندی و نتیجه گیری ۱۱۸

فصل ۵:بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۱۹

۵-۱- مقدمه ۱۲۰

۵-۲- نتایج ۱۲۰

۵-۳- پیشنهادها ۱۲۱

فهرست اشکال

شکل (۲-۱) عبور جریان در خاک های غیر اشباع ۱۵

شکل (۲-۲) تغییرات ضریب نفوذپذیری در یک خاک غیر اشباع ۱۸

شکل (۲-۳) تعادل استاتیکی و شرایط جریان رژیم پایدار در ناحیه با فشارهای حفرهای منفی ۲۱

شکل (۲-۴) بررسی آزمایشگاهی قانون دارسی برای جریان آب در خاک‌های غیراشباع ۲۳

شکل (۲-۵) مراحل غیراشباع شدن خاك بر اثر خروج تدریجی آب و کاهش درجه اشباع به جهت افزایش مكش ماتریک ۲۴

شکل (۲-۶) اثر مكش ماتریک بر روی درجه اشباع ۲۵

شکل (۲-۷) تغییرات ضریب نفوذپذیری و درصد رطوبت نسبت به مکش ماتریک ۲۵

شکل (۲-۸) تغییرات ضریب نفوذپذیری بر حسب درصد رطوبت ۲۶

شکل (۲-۹) مثال‌هایی از شرایط مرزی ۲۷

شکل (۲-۱۰) مقایسه سدهای خاکی ساخته شده در هفت کشور دنیا(ICOLD, 2008) 29

شکل (۲-۱۱) مقایسه سدهای سنگریزهای ساخته شده در هفت کشور دنیا(ICOLD, 2008) 30

شکل (۲-۱۲) مقایسه سدهای وزنی ساخته شده در هفت کشور دنیا(ICOLD, 2008) 30

شکل (۲-۱۳) آمار سدهای ساخته شده در ایران(ICOLD, 2008) 31

شکل (۲-۱۴) تعداد موارد تخریب یا آسیب سدها در کشوهای مختلف (ICOLD, 2008) 36

شکل (۲-۱۵) تعداد موارد تخریب یا آسیب در سدهای ثبت شده در ICOLD 37

شکل (۲-۱۶) درصد موارد تخریب یا آسیب در سدهای ثبت شده در ICOLD 37

شکل (۲-۱۷) توزیع تعداد موارد تخریب یا آسیب نسبت به نوع پی در سدهای ثبت شده در ICOLD 38

شکل (۲-۱۸) توزیع درصد موارد تخریب یا آسیب نسبت به نوع پی در سدهای ثبت شده در ICOLD 39

شکل (۲-۱۹) توزیع تعداد نوع تخریب یا آسیب وارده در سدهای ثبت شده در ICOLD 40

شکل (۲-۲۰) توزیع درصد نوع تخریب یا آسیب وارده در سدهای ثبت شده در ICOLD 40

شکل (۲-۲۱) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط میدل بروک ۴۳

شکل (۲-۲۲) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط گرونر ۴۳

شکل (۲-۲۳) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط تاکاسی ۴۴

شکل (۲-۲۴) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط باب ۴۴

شکل (۲-۲۵) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف توسط USCOLD (2008) 45

شکل (۲-۲۶) آمار خرابی در سدها ناشی از علل مختلف ۴۵

شکل (۳-۱) نواحی اصلی یک سلول عصبی بیولوژیک ۶۳

شکل (۳-۲) شمای یک نرون حسی ۶۳

شکل (۳-۳) مدل نرون تک ورودی ۶۵

شکل (۳-۴) مدل نرون با n ورودی را به همراه تابع تبدیل آن ۶۶

شکل (۳-۵) مدل شبکه‌ای با یک لایه‌ی پنهان با S نرون و R ورودی ۶۸

شکل (۳-۶) مدل شبکه‌ای با سه لایه‌ی پنهان به همراه R ورودی ۶۸

شکل (۳-۷) نمودار تابع محرک خطی ۶۹

شکل (۳-۸) نمودار تابع محرک آستانه‌ای دو مقداره حدی ۷۰

شکل (۳-۹) نمودار تابع محرک زیگموئید ۷۱

شکل (۳-۱۰) نمودار تابع محرک تانژانت هیپربولیکی ۷۱

شکل (۳-۱۱) ساختار کلی یک سامانه استنتاج فازی ۷۸

شکل (۳-۱۲) تعدادی از نمودارهای توابع عضویت مجموعه-های فازی ۷۹

شکل (۳-۱۳) نمایی کلی از سد ستارخان ۸۲

شکل (۳-۱۴) نقشه موقعیت سد ستارخان ۸۳

شکل (۳-۱۵) نمایی از مرتفع ترین مقطع سد ستارخان ۸۴

شکل (۳-۱۶) نمای شماتیک مقطع ۱۷۰+۰ ۹۷

شکل (۳-۱۷) نمای شماتیک مقطع ۳۲۰+۰ ۹۷

شکل (۴-۱) پراکندگی مقادیر فشار پیزومتریک داده های آموزش ۱۱۳

شکل (۴-۲) پراکندگی مقادیر فشار پیزومتریک داده های آزمون ۱۱۴

شکل (۴-۳) نمودار احتمال تجمعی مقادیر α ۱۱۵

شکل (۴-۴) نمودار توزیع نرمال مقادیر α (a) آموزش (b) آزمون ۱۱۶

شکل (۴-۵) هیستوگرام مقادیر α (a) آموزش (b) آزمون ۱۱۷

فهرست جداول

جدول (۲-۱) حجم تراوش، میزان خسارات و اقدامات اصلاحی در بعضی از سدها ۴۹

جدول (۲-۲) توابع فعالیت بکار رفته در مطالعه ارسایین ۵۵

جدول (۴-۱) پارامترهای آماری مربوط به داده‌های آموزش و آزمون ۱۰۴

جدول (۴-۲) وزن های ارتباطی مدل ANN 105

جدول (۴-۳) ثابت‌های مدل ANN 105

جدول (۴-۴) تعریف پارامترهای آماری ۱۰۷

جدول (۴-۵) ارزیابی عملکرد مدل‌های پیشنهاد شده توسط پارامترهای آماری برای دسته های مختلف داده‌های آموزش ۱۰۷

جدول (۴-۶) ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادشده توسط پارامترهای آماری برای داده‌های آزمون ۱۱۸

قیمت فایل فقط ۱۴۵,۰۰۰ تومان

خرید  پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی dl

برچسب ها : پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی , علل خرابی سدهای خاکی , پیش بینی تراوش از بدنه سد خاکی , پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با داده کاوی , بکارگیری داده کاوی در پیش بینی تراوش از بدنه سد خاکی , بررسی فشار پیزومتریک در بدنه سد , پروپوزال پیش بینی تراوش از بدنه سد خاکی , دانلود پایان نامه ارشدداده کاوی , دانلود پایان نامه داده کاوی , مبانی نظری داده کاوی , , نمونه پروپوزال داده کاوی , مبانی

مقاله پیش بینی تراوش از بدنه سد خاکی با بکارگیری شبکه عصبی …

https://www.civilica.com/Paper-SMFE02-SMFE02_204=پیش-بین…

Cached

Translate this pageاز این رو، در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از مدل عصبی- فازی تطبیقی پدیده تراوش از بدنه سد خاکی”ستارخان” پیش بینی شود. نتایج بدست آمده نشان می دهد …

پروپوزال پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی – li4

https://www.li4.ir/…پیش-بینی-تراوش-در-سد-خاکی-با-مد/۲۶۷۹۹

Cached

Translate this pageپروپوزال پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی. دسته: مهندسی عمران بازدید: ۱۱ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۱۱۱ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۲۹٫

یش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی – li4

https://www.li4.ir/…بینی-تراوش-در-سد-خاکی-با-مدل-شبکه…/۲۶۸…

Cached

Translate this pageیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی … بررسی فشار پیزومتریک در بدنه سد بکارگیری داده کاوی در پیش بینی تراوش از بدنه سد خاکی پروپوزال پیش …

مبانی نظری پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبی

order.fileina.com/product-64011-مباني-نظري-پيش-بيني-تراوش-…

Cached

Translate this pageعلل خرابی سدهای خاکی پیش بینی تراوش از بدنه سد خاکی پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با داده کاوی بکارگیری داده کاوی در پیش بینی تراوش از بدنه سد …

پایان نامه ارشد: پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش …

elmyar.net/پایان-نامه-ارشد-پیش-بینی-تراوش-از-بدنه/

Cached

Translate this pageپایان نامه کارشناسی ارشد پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش¬های داده کاوی. عمرانپایان نامه …. ۴-۳- ساختار مدل شبکه عصبی پیشنهادی ۱۰۲٫

پیش بینی تراوش در بدنه یک سد خاکی با استفاده از روش های داده کاوی و

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/669352

Cached

Translate this pageپیش بینی تراوش در بدنه یک سد خاکی با استفاده از روش های داده کاوی و مقایسه آن با روش … عملکرد و توان هر یک از مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و عصبی-فازی …

پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش های داده کاوی …

bb.5000file.ir/…/پیش-بینی-تراوش-از-بدنه-سدهای-خاکی-با-اس-۴/

Cached

Translate this pageاین مطالعه به پیشبینی تراوش در سد خاکی ستارخان با استفاده از مدل شبکه عصبی پرداخت. به کارگیری این روش جهت آموزش مدل و ارزیابی آن بر اساس پارامترهای آماری …

پایان نامه پیش بینی تراوش از بدنه سد های خاکی با استفاده از روش های داده …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-پیش-بینی-تراوش-از-بدنه-سد-های-خ…

Cached

Translate this pageبنابراین با توجه به مطالب بیان شده در بخشهای قبل، هدف این مطالعه ارائه مدل شبکه عصبی مصنوعی[۱] برای پیش بینی دقیق تر میزان تراوش از بدنه سدهای خاکی و از …

پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با استفاده از روش¬های داده¬کاوی۹۳ …

۲nyadl.ir/2017/07/…/پیش-بینی-تراوش-از-بدنه-سدهای-خاکی-با-اس…

Cached

Translate this pageJul 9, 2017 – دانلود پایان نامه ایرانداک- پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با …. مطالعه ارائه مدل شبکه عصبی مصنوعی براي پيش بيني دقیق تر ميزان تراوش از …

پایان نامه محاسبه میزان تراوش از میان سدهای خاکی با استفاده از روش EPR و …

www.aranfile.ir › پایان نامه › پایان نامه مهندسی عمران

Cached

Translate this pageتیفور و همکاران (٢٠٠٥) یک مدل شبکه عصبی مصنوعی را جهت پیش بینی جریان تراوش در یک سد خاکی در لهستان پیشنهاد داده اند و نتایج آن را با نتایج روش المان های …

درباره ی google

همچنین ببینید

مقاله خاتم کاری همراه پاورپوینت

مقاله خاتم کاری همراه پاورپوینت مقاله خاتم کاری همراه پاورپوینت در این مقاله با شیوه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *