خانه / دسته‌بندی نشده / نقش سیستم های مختلف مهاربندی در مقاوم سازی سازه های فولادی

نقش سیستم های مختلف مهاربندی در مقاوم سازی سازه های فولادی

نقش سیستم های مختلف مهاربندی در مقاوم سازی سازه های فولادی

در این تحقیق، ضمن یک بررسی همه جانبه روی سیستمهای مختلف مهار بندی و بیان نقاط ضعف و قوت هر یک توجهی خاص به سیستم مهار بندی زانویی و خصوصیات عالی و ممتاز این سیستم، خواهیم داشت
دسته بندی عمران و نقشه کشی
بازدید ها ۱۰۶۹
فرمت فایل docx
حجم فایل ۸۲۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۱

دانلود نقش سیستم های مختلف مهاربندی در مقاوم سازی سازه های فولادی  نقش سیستم های مختلف مهاربندی در مقاوم سازی سازه های فولادی dl


گزارش تخلف برای نقش سیستم های مختلف مهاربندی در مقاوم سازی سازه های فولادی  نقش سیستم های مختلف مهاربندی در مقاوم سازی سازه های فولادی Report
نقش سیستم های مختلف مهاربندی در مقاوم سازی سازه های فولادی  نقش سیستم های مختلف مهاربندی در مقاوم سازی سازه های فولادی 2014 4 20 16 5 16 956

فروشنده فایل

کد کاربری ۵۲
کاربر  نقش سیستم های مختلف مهاربندی در مقاوم سازی سازه های فولادی User2

آشناترین و مرسومترین سیستم مهاربندی در سازه های فولادی، مهاربند ضربدری هم مرکزCBFمی‌باشد که با وجود سختی مناسب از لحاظ شکل پذیری و جذب انرژی، عملکرد عمدتأ ضعیفی دارد. از سوی دیگر قاب‌های خمشیMRF با وجود شکل پذیری بسیار بالا، از نظر سختی و کنترل تغییر مکان، به هیچ وجه رفتار مناسبی ندارند. سیستمهایی که بر هر دو مشکل فوق غلبه می کنند، به دو طیف عمده سیستمهای مهاربندی خارج از EBF مرکز و سیستم مهاربندی زانوییKBF تقسیم می شوند. سیستمEBF علی رغم شکل پذیری بسیار عالی،سختی نسبتاً مناسب و تسهیلاتی که به لحاظ ایجاد بازشوها در فرم و نمای معماری ایجاد می کند، به دلیل مشکل ترمیم تیر پیوند Link پس از یک زلزله شدید و مشکلات طرح و اجرای خود پیوند، نقطه ضعفهایی هم دارد. اما در سیستمKBF المان مستهلک کننده انرژی، عضو زانویی است که مانند یک فیوز شکل پذیری عمل می کند و تشکیل مفاصل پلاستیک محدود به آن است. عضوی که تعویض آن )جهت بهره برداری مجدد از سازه)، پس از یک زلزله شدید، سهل تر و عملی تر خواهد بود.

در این تحقیق، ضمن یک بررسی همه جانبه روی سیستمهای مختلف مهار بندی و بیان نقاط ضعف و قوت هر یک توجهی خاص به سیستم مهار بندی زانویی و خصوصیات عالی و ممتاز این سیستم، خواهیم داشت.

مقاله نقش سیستمهای مختلف مهاربندی در مقاوم سازی سازه های …

آشناترین و مرسومترین سیستم مهاربندی در سازه های فولادی، مهاربند ضربدری هم CBF مرکزمیباشد که با وجود سختی مناسب از لحاظ شکل پذیری و جذب انرژی، عملکرد عمد…

نقش سیستمهای مختلف مهاربندی در مقاوم سازی سازه های فولادی – …

آشناترین و مرسومترین سیستم مهاربندی در سازه های فولادی، مهاربند ضربدری هم CBF مرکزمیباشد که با وجود سختی مناسب از لحاظ شکل پذیری و جذب انرژی، عملکرد عمدتأ ضعیفی دارد. از سوی دیگر قابهای خمشی MRF با وجود شکل پذیری بسیار بالا، از نظر سختی و کنترل تغییر مکان، به هیچ وجه رفتار مناسبی ندارند.سیستمهایی که بر هر …

[PDF]نقش سیستمهای مختلف مهاربندی در مقاوم سازی سازه های فولادی – …

ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ www.CIVILICA.com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﺎﺭﺑﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺳﺎﺯﯼ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﻮﻻﺩﯼ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺍﯾﻤﻦ ﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺑﻬﺴﺎﺯﯼ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎ (ﺳﺎﻝ:۱۳۸۱). ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ۱۰ ﺻﻔﺤﻪ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ: ﺳﻴﺮﻭﺱ ﺻﺪﺭ ﻧﻔﻴﺴﻲ – ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺯﻟﺰﻟﻪ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﻧﺼﻴﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻃﻮﺳﻲ. ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺁﺷﻨﺎﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﺮﺳﻮﻣﺘﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻬﺎﺭﺑﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﻮﻻﺩﯼ، ﻣﻬﺎﺭﺑﻨﺪ ﺿﺮﺑﺪﺭﯼ ﻫﻢ …

تصاویر برای نقش سیستم های مختلف مهاربندی در مقاوم سازی سازه های فولادی

تصاویر بیشتر برای نقش سیستم های مختلف مهاربندی در مقاوم سازی سازه های فولادیگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمامif (document.querySelector(“#taw”).clientHeight == 0 && document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight == 0){var positiveClientHeight = function(element){return element.clientHeight>0;};var firstVisibleElement = Array.from(document.querySelector(“#rso”).children) .find(positiveClientHeight);var sectionWithHeaderElement = firstVisibleElement && firstVisibleElement .querySelector(“div g-section-with-header”);if(sectionWithHeaderElement){sectionWithHeaderElement.style.marginTop = “0”;} }

انواع سیستم‌های مهاربندی – omransoft

۲۱ دی ۱۳۹۵ – نقش سیستم‌های مختلف مهار بندی در مقاوم سازی سازه‌های فولادی. آشناترین ‌سیستم مهاربندی در سازه‌های فولادی‌، مهاربندی ضرب‌دری هم مرکز است که با وجود سختی مناسب از لحاظ شکل پذیری و جذب انرژی‌، عملکرد عمدتاً ضعیفی دارد. از سوی دیگر قاب‌های خمشی (MRF) با وجود شکل پذیری بسیار بالا، از نظر سختی و کنترل …

[PDF]Tensile Strength

ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮﺗﺮ وﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺗﺮ اﺳﺖ . ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪي. X. ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﻣﻄﺮح ﺑﻮده ﺳﺨﺘﯽ و ﻣﻘﺎو. ﻣﺖ ﺑﺮﺷﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد وﺣﺘﯽ ﺗﺎ. دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ . ١. –. ٢. –. ﺳﯿﺴﺘﻢ. دﯾﻮار. ﻫﺎي. ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺘﻨﯽ. (. Reinforced Concrete Shear walls. ) ﺑﺎ ﻧﯿﺮوي. ﺟ. ﺎﻧﺒﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ. ﺳ. ﺎزه. (. در اﺛﺮ ﺑﺎد ﯾﺎ زﻟﺰﻟﻪ. ) ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

[PDF]بررسی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی شده مقاوم دربرابر …

توسط قلعه نوی – ‏۲۰۰۹
۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ – در ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪﻫﺎي ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺎﻧﺶ. (. BRB. ) ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮐﻤﺎﻧﺶ، ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ در ﮐﺸﺶ و ﻓﺸﺎر ﺗﺴﻠﯿﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﻼف اﻧﺮژي و. ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﺳﺎزه رﻓﺘﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎ. ﯾﺪارﺗﺮي را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ . ﺷﮑﻞ. ۱٫ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻧﻮاع. BRB. را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ. ۱[ .] BRB. ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﻓﻮﻻدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد . ﻫﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ …

سیستم های جاذب انرژی (دمپر) | مقاوم سازه

میراگر ها یک سیستم مهاربند لرزه ای در ساختمان ها و پل ها می باشند که فقط در مقابل ارتعاشات مختلف ناشی از زلزله عمل نموده و در تحمل بارهای استاتیکی هیچ نقشی ندارند،که این مسئله باعث ساده سازی پیش بینی رفتار سازه تحت بارگذاری لرزه ای می شود. در حالی که معمولاً مصالح می تواند در حدود ۵% میرایی بحرانی را تأمین نماید،با استفاده …

[PDF]ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪي ﺷﺪه اي ﻗﺎب ﺳﺎزي ﻟﺮزه ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎوم ﮐ – مهندسی عمران …

توسط معصومی – ‏۲۰۱۳ – ‏مقالات مرتبط
۲۳ تیر ۱۳۹۲ – ﻫﺎي. ﭘﺎﯾﻪ. اﻧﺘﺨﺎب. و. ﻣﺪل. ﺳﺎزي. ﺷﺪه .اﻧﺪ. ﻗﺎب. ﻫﺎي. ﭘﺎﯾﻪ. ﺑﺎ. اﺿﺎﻓﻪ. ﮐﺮدن. ﭘﺎﻧﻞ. ﻫﺎي. ﻓﻮﻻدي. ﺑﻪ. روش. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ،. ﻣﻘﺎوم. ﺳﺎزي. ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ . ﺳـﭙﺲ. ﻫﻤﻪ. ﻗﺎب. ﻫﺎي. ﭘﺎﯾﻪ. و. ﻗﺎب. ﻫﺎي. ﻣﻘﺎوم. ﺳﺎزي. ﺷﺪه. ﺑﻪ. ﺻﻮرت. اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ. ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ. ﺗﺤﻠﯿﻞ. ﻣﯽ. ﺷﻮﻧﺪ. از. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. ي. ﻣﺪل. ﻫـﺎﯾﯽ. ﮐـﻪ. در. آن. ﻫـﺎ. ﺑﻬﺴﺎزي. ﻟﺮزه. اي. ﺑﻪ. ﮐﻤﮏ. ﺗﻌﻮﯾﺾ. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻟﺮزه. ﺑﺮ. از. ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪﻫﺎي. ﻓﻮﻻدي. ﻫﻤﮕﺮا. ﺑﻪ. دﯾﻮارﻫﺎي. ﺑﺮﺷﯽ. ﻓﻮﻻدي.

سازه فولادی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در حال حاضر فولاد از مهمترین مصالح برای ساخت ساختمان و پل و سایر سازه‌های ثابت است مقاومت فولاد (تنش تسلیم) مورد استفاده در بازه۲۴۰۰ تا ۷۰۰۰ kgr/cm ۲ است که برای …. در این بین، سیستم اسکلت باربر ساختمان نقش کمتری دارد رفتار اسکلت یک ساختمان بتنی و فولادی، با یک سیستم فضاسازی داخلی مشابه، یکسان است.

درباره ی google

همچنین ببینید

مقاله خاتم کاری همراه پاورپوینت

مقاله خاتم کاری همراه پاورپوینت مقاله خاتم کاری همراه پاورپوینت در این مقاله با شیوه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *