خانه / دسته‌بندی نشده / مبانی نظری سیستم, سیستم‌های اطلاعات مدیریت, مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری سیستم, سیستم‌های اطلاعات مدیریت, مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری سیستم, سیستم‌های اطلاعات مدیریت, مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری سیستم سیستم‌های اطلاعات مدیریت مدیریت منابع انسانی
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها ۰
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۹۱ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۷۳

دانلود مبانی نظری سیستم, سیستم‌های اطلاعات مدیریت, مدیریت منابع انسانی  مبانی نظری سیستم, سیستم‌های اطلاعات مدیریت, مدیریت منابع انسانی dl


گزارش تخلف برای مبانی نظری سیستم, سیستم‌های اطلاعات مدیریت, مدیریت منابع انسانی  مبانی نظری سیستم, سیستم‌های اطلاعات مدیریت, مدیریت منابع انسانی Report
مبانی نظری سیستم, سیستم‌های اطلاعات مدیریت, مدیریت منابع انسانی  مبانی نظری سیستم, سیستم‌های اطلاعات مدیریت, مدیریت منابع انسانی nopic

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۱۱۳
کاربر  مبانی نظری سیستم, سیستم‌های اطلاعات مدیریت, مدیریت منابع انسانی User2

مبانی نظری سیستم, سیستم‌های اطلاعات مدیریت, مدیریت منابع انسانی


توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری
۲-۱- تعریف سیستم ۱۲
۲-۱-۱- عناصر سیستم ۱۳
۲-۱-۲- اطلاعات ۱۵
۲-۱-۳- اهمیت اطلاعات ۱۶
۲-۱-۴- ویژگی‌های اطلاعات ۱۶
۲-۱-۵- افزایش تقاضا برای اطلاعات ۱۷
۲-۲- تعاریف سیستم اطلاعات مدیریت ۱۷
۲ ـ ۳ ـ تاریخچه سیستم‌های اطلاعات مدیریت ۱۹
۲ـ ۴ ـ انواع سیستم‌های اطلاعاتی ۲۳
۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS) 24
2ـ ۴ـ۲ ـ سیستم گزارش دهی مدیریت (MRS) 25
2ـ ۴ـ۳ ـ سیستم‌های اطلاعات مدیران اجرایی (EIS) 27
2 ـ۴ ـ ۴ ـ سیستم خودکار اداری (OAS) 28
2 ـ۴ ـ ۵ ـ سیستم پردازش عملیات (TPS) 29
2 ـ۴ ـ ۶ ـ سیستم خبره یا هوشمند (ES) 31
2 ـ۵ ـ مدیریت و سیستم‌های اطلاعات مدیریت ۳۲
۲ـ۵ـ۱ـ سیستم اطلاعات مدیریت و نقش‌های مدیران ۳۳
۲ـ۵ـ۲ـ دانش مدیریت ۳۴
۲ـ۶ـ نقش کامپیوتر در سیستم اطلاعات مدیریت ۳۵
۲ـ۷ ـ ویژگی‌های استثنایی کامپیوتر ۳۵
۲ـ۷ ـ۱ـ مدل عمومی‌یک سیستم کامپیوتر ۳۶
۲ـ۸ـ تفاوت بین کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعاتی ۳۷
۲ -۸- ۱- جایگاه سیستم‌های اطلاعات مدیریت، بعنوان یک سیستم ۳۸
۲ -۸- ۲- ضرورت سیستم اطلاعات مدیریت ۳۹
۲ – ۹ – سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی ۴۰
۲ – ۹ – ۱- ضرورت سیستم اطلاعات منابع انسانی ۴۲
۲ -۹ – ۲- کاربرد سیستم اطلاعات منابع انسانی ۴۲
۲ ـ ۱۰ ـ ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت ۴۵
۲ ـ ۱۱ـ مفهوم مدیریت منابع انسانی ۴۹
۲ ـ ۱۲ ـ اهمیت مدیریت منابع انسانی ۵۰
۲ ـ ۱۳ ـ تاریخچه مدیریت منابع انسانی ۵۰
۲ ـ ۱۴ ـ عناصر سیستم مدیریت منابع انسانی با نگرشی استراتژیک ۵۳
۲ ـ ۱۵ ـ اهداف مدیریت منابع انسانی ۵۵
۲ ـ ۱۶ ـ نقش مدیریت منابع انسانی ۵۶
۲ـ۱۶ـ۱ـ سازماندهی ۶۱
۲-۱۶-۲- برنامه‌ریزی منابع انسانی ۶۴
۲-۱۶-۳- كارمندیابی ۶۵
۲-۱۶-۴- توسعه منابع انسانی ۶۶
۲-۱۶-۵- مدیریت پاداش ۶۷
۲-۱۶-۶- امور رفاهی كاركنان ۶۸
۲-۱۶-۷- امور اداری و پرسنلی كاركنان ۶۹
۲-۱۷- پژوهشهای مرتبط با موضوع پژوهش ۷۰
۲ ـ۱۷ ـ۱-حقیقات انجام شده در خارج ۷۰
۲ ـ ۱۷-۲- تحقیقات انجام شده در داخل ۷۲

مقدمه
در این فصل جهت ارزیابی كاربرد سیستم‌های اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی، ابتدا مباحث مربوط به سیستم اطلاعات مدیریت، كه شامل: تعریف سیستم و اطلاعات برای درك بهتر سیستم اطلاعات مدیریت و سپس تعریف سیستم اطلاعات مدیریت، تاریخچة سیستم اطلاعات مدیریت، انواع سیستم اطلاعات مدیریت، جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت، ضرورت سیستم اطلاعات مدیریت، سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی و ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت و سپس مباحث مربوط به مدیریت منابع انسانی كه شامل: تعریف مدیریت منابع انسانی، هدف و وظایف مدیریت منابع انسانی است مورد بحث قرار می‌گیرد و در نهایت این فصل با بررسی پژوهش‌های مرتبط با موضوع تحقیق در خارج و داخل دنبال می‌شود.
۲-۱- تعریف سیستم
سیستم مجموعه‌ای است كه از چندین جزء وابسته به یكدیگر تشكیل یافته است. منصوركیا (۱۳۸۱) عقیده دارد كه “سیستم عبارت است از تعدادی روش وابسته به یكدیگر كه با اجرای روشهای مزبور، قسمتی از هدف یك سازمان تأمین می‌شود” (ص ۴۲). در طول سالیان دراز تعاریف گوناگونی از سیستم بیان گردیده است كه اكثراً یك مفهوم را می‌رسانند. نظر مشترك بیشتر مطالبی كه درباره سیستم جمع آوری شده است آن را به این صورت تعریف كرده است كه: “سیستم مجموعه‌ای از عناصر است كه برای رسیدن به یك هدف مشخص و مشترك گرد هم آمده اند به طوری كه بین این عناصر یك رابطه تعاملی وجود دارد و نظم در روابط بین عناصر وجود دارد. یعنی هر عنصر دارای یك نقش می‌باشد” (صرافی زاده و پناهی، ۱۳۸۴، ص ۴).
در نتیجه سیستم عبارت است از مجموعه‌ای از عناصر كه به یكدیگر تأثیرات متقابل دارند. مهمترین خاصیت هر سیستم، وابستگی متقابل عناصر آن به یكدیگر و تشكیل یك مجموعه برای انجام وظیفه‌ای خاص است.
۲-۱-۲- عناصر سیستم
همانطور كه گفته شد یك سیستم مجموعه‌ای از اجزاء می‌باشد كه با هم، برای برآوردن یك هدف یا مقصود، در كنش متقابل می‌باشد. تحت چارچوب این تعریف، عناصر لازم برای وجود هر سیستمی‌می‌تواند مشخص گردد. این عناصر، محیط ، نهاده ، فرایند ، بازده و بازخورد را در بر می‌گیرد.
• محیط سیستم
هر سیستمی‌در یك محیط عمل می‌كند و با محیط خود تعامل دارد، از آن دریافتی‌هایی دارد و به آن خروجی‌هایی می‌فرستد. محیط سیستم را احاطه می‌كند. در عین حال هم بر آن اثر می‌گذارد و هم از آن متأثر می‌شود. سلمانی (۱۳۷۶) عقیده دارد كه “محیط برای یك سیستم مشخص عبارت است از مجموعه همه اشیایی كه تغییر در ویژگی‌های آنها بر روی سیستم اثر می‌گذارد و همچنین اشیایی كه رفتار سیستم باعث تغییر در ویژگی‌های آنها می‌شود” (ص ۱۰). سیادت و ربانی (۱۳۸۱) در تعریف دیگر محیط سیستم را به شرح زیر تعریف نموده اند:
هر سیستم توسط محیطی خاص احاطه گردیده است و از عوامل محیطی از قبیل عوامل فرهنگی، طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متأثر است و بر آنها اثر می‌گذارد. این تأثیر و تأثر جریانی یك جانبه نبوده و جنبه متقابل دارد. بنابراین، محیط هر سیستم را یك سری عوامل تشكیل می‌دهند كه با اینكه جزء سیستم نیستند اما تغییری در هر یك از آنها می‌تواند تغییراتی را در سیستم مسبب گردد. سیستم برای ابقاء در محیط بایستی پاسخگوی نیازهای محیطی باشد و خود را با شرایط و اوضاع و احوال محیط خود تطبیق دهد (ص ۳۳).
آنچه به عنوان محیط تلقی می‌گردد به اهداف، نیازها و فعالیتهای سیستم و نیز به نوع سیستم، بستگی دارد. در نتیجه همه سیستم‌ها دارای محیط خاص خود می‌باشند و سیستم با محیط خود از طریق داده و ستاده در كنش متقابل است.
• داده یا ورودی
هر آنچه از محیط وارد سیستم می‌شود داده یا ورودی نام دارد. اطلاعات، انرژی و تجهیزات در ارتباط با محیط هم می‌توانند نهاده باشند و هم ستاده. “منظور از وارده كلیه انرژیها و موادی است كه به نحوی در سیستم وارد می‌شوند و تحرك سیستم را سبب می‌گردند” (سیادت و ربانی، ۱۳۸۱، ص ۲۷). بنابراین سیستم نیازمند دریافت داده‌ها از محیط می‌باشد. سن (۱۹۹۰) در رابطه با ورودی سیستم عقیده دارند كه:
“معمولاً دو نوع ورودی وجود دارند كه وارد سیستم می‌شوند: ۱- ورودی مولد كه ورودی‌های فعال شونده هستند و داده‌هایی كه به وسیله سیستم دریافت گردیده و خروجی را پدید می‌آورد و ۲- ورودی نگهدارنده كه برای بهبود و توازن سیستم از محیط دریافت می‌گردد و توازن و پایداری سیستم را تضمین می‌كند” (ص ۱۰۴).

مبانی نظری سیستم , سیستم‌های اطلاعات مدیریت , مدیریت منابع انسانی

۲-۱- تعریف سیستم…………………………………. ۱۲

۲-۱-۱- عناصر سیستم……………………………….. ۱۳

۲-۱-۲- اطلاعات……………………………………. ۱۵

۲-۱-۳- اهمیت اطلاعات………………………………. ۱۶

۲-۱-۴- ویژگی‌های اطلاعات……………………………. ۱۶

۲-۱-۵- افزایش تقاضا برای اطلاعات……………………. ۱۷

۲-۲- تعاریف سیستم اطلاعات مدیریت……………………. ۱۷

۲ ـ ۳ ـ تاریخچه سیستم‌های اطلاعات مدیریت……………… ۱۹

۲ـ ۴ ـ انواع سیستم‌های اطلاعاتی……………………… ۲۳

۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ سیستم پشتیبانی تصمیم (DSS)………………. 24

۲ـ ۴ـ۲ ـ سیستم گزارش دهی مدیریت (MRS)………………… 25

۲ـ ۴ـ۳ ـ سیستم‌های اطلاعات مدیران اجرایی (EIS) ………….. 27

۲ ـ۴ ـ ۴ ـ سیستم خودکار اداری (OAS)…………………. 28

۲ ـ۴ ـ ۵ ـ سیستم پردازش عملیات (TPS)………………… 29

۲ ـ۴ ـ ۶ ـ سیستم خبره یا هوشمند (ES)………………… 31

۲ ـ۵ ـ مدیریت و سیستم‌های اطلاعات مدیریت……………… ۳۲

۲ـ۵ـ۱ـ سیستم اطلاعات مدیریت و نقش‌های مدیران………….. ۳۳

۲ـ۵ـ۲ـ دانش مدیریت……………………………….. ۳۴

۲ـ۶ـ نقش کامپیوتر در سیستم اطلاعات مدیریت ……….. ۳۵

۲ـ۷ ـ ویژگی‌های استثنایی کامپیوتر……………….. ۳۵

۲ـ۷ ـ۱ـ مدل عمومی‌یک سیستم کامپیوتر……………… ۳۶

۲ـ۸ـ تفاوت بین کامپیوتر و سیستم‌های اطلاعاتی………. ۳۷

۲ -۸- ۱- جایگاه سیستم‌های اطلاعات مدیریت، بعنوان یک سیستم ۳۸

۲ -۸- ۲- ضرورت سیستم اطلاعات مدیریت …………….. ۳۹

۲ – ۹ – سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی ……….. ۴۰

۲ – ۹ – ۱- ضرورت سیستم اطلاعات منابع انسانی ……… ۴۲

۲ -۹ – ۲- کاربرد سیستم اطلاعات منابع انسانی ……… ۴۲

۲ ـ ۱۰ ـ ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت……………. ۴۵
۲ ـ ۱۱ـ مفهوم مدیریت منابع انسانی………………. ۴۹

۲ ـ ۱۲ ـ اهمیت مدیریت منابع انسانی……………… ۵۰

۲ ـ ۱۳ ـ تاریخچه مدیریت منابع انسانی……………. ۵۰

۲ ـ ۱۴ ـ عناصر سیستم مدیریت منابع انسانی با نگرشی استراتژیک ۵۳

۲ ـ ۱۵ ـ اهداف مدیریت منابع انسانی……………… ۵۵

۲ ـ ۱۶ ـ نقش مدیریت منابع انسانی……………….. ۵۶

۲ـ۱۶ـ۱ـ سازماندهی…………………………….. ۶۱

۲-۱۶-۲- برنامه‌ریزی منابع انسانی………………… ۶۴

۲-۱۶-۳- كارمندیابی……………………………. ۶۵

۲-۱۶-۴- توسعه منابع انسانی…………………….. ۶۶

۲-۱۶-۵- مدیریت پاداش………………………….. ۶۷

۲-۱۶-۶- امور رفاهی كاركنان…………………….. ۶۸
۲-۱۶-۷- امور اداری و پرسنلی كاركنان…………….. ۶۹

۲-۱۷- پژوهشهای مرتبط با موضوع پژوهش ……………. ۷۰

۲ ـ۱۷ ـ۱-حقیقات انجام شده در خارج ……………… ۷۰

۲ ـ ۱۷-۲- تحقیقات انجام شده در داخل…………….. ۷۲

مقدمه

در این فصل جهت ارزیابی كاربرد سیستم‌های اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی، ابتدا مباحث مربوط به سیستم اطلاعات مدیریت، كه شامل: تعریف سیستم و اطلاعات برای درك بهتر سیستم اطلاعات مدیریت و سپس تعریف سیستم اطلاعات مدیریت، تاریخچة سیستم اطلاعات مدیریت، انواع سیستم اطلاعات مدیریت، جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت، ضرورت سیستم اطلاعات مدیریت، سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی و ارزیابی سیستم اطلاعات مدیریت و سپس مباحث مربوط به مدیریت منابع انسانی كه شامل: تعریف مدیریت منابع انسانی، هدف و وظایف مدیریت منابع انسانی است مورد بحث قرار می‌گیرد و در نهایت این فصل با بررسی پژوهش‌های مرتبط با موضوع تحقیق در خارج و داخل دنبال می‌شود.

۲-۱- تعریف سیستم[۱]

سیستم مجموعه‌ای است كه از چندین جزء وابسته به یكدیگر تشكیل یافته است. منصوركیا (۱۳۸۱) عقیده دارد كه “سیستم عبارت است از تعدادی روش وابسته به یكدیگر كه با اجرای روشهای مزبور، قسمتی از هدف یك سازمان تأمین می‌شود” (ص ۴۲). در طول سالیان دراز تعاریف گوناگونی از سیستم بیان گردیده است كه اكثراً یك مفهوم را می‌رسانند. نظر مشترك بیشتر مطالبی كه درباره سیستم جمع آوری شده است آن را به این صورت تعریف كرده است كه: “سیستم مجموعه‌ای از عناصر است كه برای رسیدن به یك هدف مشخص و مشترك گرد هم آمده اند به طوری كه بین این عناصر یك رابطه تعاملی وجود دارد و نظم در روابط بین عناصر وجود دارد. یعنی هر عنصر دارای یك نقش می‌باشد” (صرافی زاده و پناهی، ۱۳۸۴، ص ۴).

در نتیجه سیستم عبارت است از مجموعه‌ای از عناصر كه به یكدیگر تأثیرات متقابل دارند. مهمترین خاصیت هر سیستم، وابستگی متقابل عناصر آن به یكدیگر و تشكیل یك مجموعه برای انجام وظیفه‌ای خاص است.

۲-۱-۲- عناصر سیستم

همانطور كه گفته شد یك سیستم مجموعه‌ای از اجزاء می‌باشد كه با هم، برای برآوردن یك هدف یا مقصود، در كنش متقابل می‌باشد. تحت چارچوب این تعریف، عناصر لازم برای وجود هر سیستمی‌می‌تواند مشخص گردد. این عناصر، محیط[۲]، نهاده[۳]، فرایند[۴]، بازده[۵] و بازخورد[۶] را در بر می‌گیرد.

· محیط سیستم

هر سیستمی‌در یك محیط عمل می‌كند و با محیط خود تعامل دارد، از آن دریافتی‌هایی دارد و به آن خروجی‌هایی می‌فرستد. محیط سیستم را احاطه می‌كند. در عین حال هم بر آن اثر می‌گذارد و هم از آن متأثر می‌شود. سلمانی (۱۳۷۶) عقیده دارد كه “محیط برای یك سیستم مشخص عبارت است از مجموعه همه اشیایی كه تغییر در ویژگی‌های آنها بر روی سیستم اثر می‌گذارد و همچنین اشیایی كه رفتار سیستم باعث تغییر در ویژگی‌های آنها می‌شود” (ص ۱۰). سیادت و ربانی (۱۳۸۱) در تعریف دیگر محیط سیستم را به شرح زیر تعریف نموده اند:

هر سیستم توسط محیطی خاص احاطه گردیده است و از عوامل محیطی از قبیل عوامل فرهنگی، طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متأثر است و بر آنها اثر می‌گذارد. این تأثیر و تأثر جریانی یك جانبه نبوده و جنبه متقابل دارد. بنابراین، محیط هر سیستم را یك سری عوامل تشكیل می‌دهند كه با اینكه جزء سیستم نیستند اما تغییری در هر یك از آنها می‌تواند تغییراتی را در سیستم مسبب گردد. سیستم برای ابقاء در محیط بایستی پاسخگوی نیازهای محیطی باشد و خود را با شرایط و اوضاع و احوال محیط خود تطبیق دهد (ص ۳۳).

آنچه به عنوان محیط تلقی می‌گردد به اهداف، نیازها و فعالیتهای سیستم و نیز به نوع سیستم، بستگی دارد. در نتیجه همه سیستم‌ها دارای محیط خاص خود می‌باشند و سیستم با محیط خود از طریق داده و ستاده در كنش متقابل است.

· داده یا ورودی

هر آنچه از محیط وارد سیستم می‌شود داده یا ورودی نام دارد. اطلاعات، انرژی و تجهیزات در ارتباط با محیط هم می‌توانند نهاده باشند و هم ستاده. “منظور از وارده كلیه انرژیها و موادی است كه به نحوی در سیستم وارد می‌شوند و تحرك سیستم را سبب می‌گردند” (سیادت و ربانی، ۱۳۸۱، ص ۲۷). بنابراین سیستم نیازمند دریافت داده‌ها از محیط می‌باشد. سن[۷] (۱۹۹۰) در رابطه با ورودی سیستم عقیده دارند كه:

“معمولاً دو نوع ورودی وجود دارند كه وارد سیستم می‌شوند: ۱- ورودی مولد[۸] كه ورودی‌های فعال شونده هستند و داده‌هایی كه به وسیله سیستم دریافت گردیده و خروجی را پدید می‌آورد و ۲- ورودی نگهدارنده[۹] كه برای بهبود و توازن سیستم از محیط دریافت می‌گردد و توازن و پایداری سیستم را تضمین می‌كند” (ص ۱۰۴).[۱] – System

[۲] – Environment

[۳] – input

[۴] – Transformation

[۵] – output

[۶] – Feedback

[۷] – Senn

[۸] – Energizing Input

[۹] – Maintenance Input

[DOC]سیستم اطلاعات مدیریت ” MIS ” – مدیران هزاره سوم

نارسائيها و دشواريهاي سيستمهاي اطلاعاتي يکپارچه: در جريان طرح ، استقرار و توسعه سيستم هاي اطلاعاتي يکپارچه سه كارگزار نقش اساسي دارند. الف ) طراح ( تحليلگر يا آناليست ) و عرضه کنندگان سيستم؛. ب ) مشتري ( کاربران و مديران )؛. ج ) دولت و نهادهاي حرفه اي. سیستم اطلاعات مدیریت ” MIS “: تاریخچه و سیر تکاملی MIS. سيستم …

[DOC]عنوان مقاله: سیستم پیشنهادی ارزیابی کیفیت خدمات سیستم …

اطلاعات یکی از منابع اصلی و با ارزش مدیران یک سازمان می باشد. همانطور که منابع انسانی ، مواد اولیه و یا امــور مالی در روند تولید دارای نقش و ارزش خاصی هستند، لکن اطلاعات دارای ارزش ویژه ای است. ….. توسعه مبانی نظری و تئوریک در زمینه سیستم های اطلاعاتی مدیریت و بویژه در بخش ارزیابی کیفیت خدمات سیستم های اطلاعاتی . ۴٫

مقاله سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی – مرجع علوم مدیریت …

این سیستم اطلاعاتی قادر است تا با استفاده ازپایگاههای داده در رابطه با نیروی انسانی سازمان، اطلاعات موردنیاز را برای تصمیم گیری مدیران میانی و مدیران ارشد سازمان دررابطه بامدیریت منابع انسانی سازمان فراهم سازد. درنگاهی سیستمی می توان گفت که این سیستم اطلاعاتی، می تواند به عنوان زیر “سیستم “”۲” درسیستم اطلاعات مدیریت …

تفاوت سیستم های اطلاعات مدیریت با ERP

ERP را باید جدیدترین ابزار موجود و تکامل یافته سیستم های اطلاعات مدیریت دانست و مبنای کارکرد آن‌ را تفکر فرایندی به جای ساختارهای وظیفه‌ای، توجه و تبدیل خواسته‌های … ۱- برنامه ریزی منابع سازمان ۲- سیستم اطلاعاتی مدیریت ۳- مدیریت مالی و سازمان ۴- مدیریت فروش و بازاریابی ۵- مدیریت منابع انسانی ۶- مدیریت تولید و مواد ۷- …

مدیریت سیستمهای اطلاعاتی (MIS) چیست؟ | رادیو کسب و کار

مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی و مهندسی نرم‌افزار تا حدودی شبیه هستند, آنهم از این نظر که دغدغه هردو استفاده از کامپیوتر در جهت حل مسائل است. … این فرآیند تجاری ممکن است شامل برنامه‌ریزی و توسعه یک سیستم کامپیوتری جدید یا تعبیه و اعمال روشهای نوین بمنظور توانمندسازی منابع سیستمهای موجود و افزایش کاربری آنها باشد.

بررسي تاثير سيستم اطلاعاتي مديريت بر بهره وري منابع …

عصرحاضرعصرفنآوری اطلاعات وارتباطات است .فناوری اطلاعات بعنوان یک پدیده، جزءلاینفک زندگی امروزه شده است.دسترسی سریع ،صحیح وبهنگام ازاطلاعات باعث گردیده است که سیستم‌های سنتی وکاغذی گذشته صحنه راترک کرده وجای خودرا به روشها وپدیده های جدیدی چون فناوری اطلاعات بسپارند.فناوری اطلاعات درسیستمهای اطلاعات در …

[PDF]ﻣﻌﻤﺎرى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﭼﺎﺑﮑﻲ ﻧﯿﺮوى ا

ﺳﯿﺴﺘم اﻃﻼﻋﺎت. ۳٫ -. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. ۴٫ -. ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﻲ. ۵٫ -. ﻫﻮﴰﻨﺪي و آﮔﺎﻫﻲ . ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ و ﺑﺎ روش ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳﯿﺴﺘم. ﻫﺎي ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻦ در ﭼﺎﺑﮑﻲ، ﻣﻮرد … و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻟﮕﻮ ، از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ. ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﱯ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ،. رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ . واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. : ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﭼﺎﺑﮑﻲ. ﻧﲑوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﺗﻮاﻧﺎﺳﺎزﻫﺎ ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ، ﺳﯿﺴﺘم ﻫﺎي. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ …

[PDF]ﻃﺮح درس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺧﺪﻣ :

آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و روﺷﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ در دارو. اﻫﺪاف ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ … ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻧﻈﺎم ﻛﻴﻔﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺠﺎرت دارو. اﻫﺪاف ﻧﮕﺮﺷﻲ. : ﺳﺮﻓﺼﻞ. ﻣﺘﺪ. زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز. TQM. ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮي. ۳٫ ﺳﺎﻋﺖ. TQM. داﻟﮕﺎرد. ۶sigma. در ﺻﻨﻌﺖ داروﺳﺎزي. ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮي. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺷﺶ ﺳﻴﮕﻤﺎ … ﻛﺴﺐ داﻧﺶ ﻧﻈﺮي در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ۲۰۱۷ – ترجمه فا

در این صفحه لیست جدیدترین مقالات ترجمه شده پیرامون رشته مدیریت (گرایشهای مدیریت اجرایی، بازرگانی، بحران، تکنولوژی، مالی، دولتی، صنعتی، کسب و کار، منابع انسانی، مدیریت فناوری اطلاعات و کارآفرینی) بر اساس سال انتشار مقاله، گردآوری شده است. برای مشاهده جزئیات، دانلود رایگان مقاله انگلیسی و خرید ترجمه روی آن کلیک …

[DOC]سيستم اثربخش ارزشيابي عملكرد؛ مباني، رويكردها و روشها

در پايان نيز ضمن برشمردن خطاهاي بالقوه در فرايند ارزشيابي عملكرد كاركنان ، ويژگيهاي سيستم هاي اثربخش ارزشيابي عملكرد مورد بررسي قرار گرفته است. واژگان كليدي: مديريت منابع انساني ، ارزشيابي عملكرد ، اثربخشي ، بهبود عملكرد. مقدمه: ارزيابي عملكرد در تسهيل اثربخشي سازماني يك وظيفه مهم مديريت منابع انساني تلقي …

درباره ی google

همچنین ببینید

مقاله خاتم کاری همراه پاورپوینت

مقاله خاتم کاری همراه پاورپوینت مقاله خاتم کاری همراه پاورپوینت در این مقاله با شیوه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *