خانه / دسته‌بندی نشده / دانلود فایل ورد Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده

دانلود فایل ورد Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده

دانلود فایل ورد Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده

نوع فایل word (قابل ویرایش
تعداد صفحات ۱۰۶ صفحه
چکیده
شیوع بیماری های ویروسی خطرناک (همچون ایدز و هپاتیت) در اواخر قرن گذشته و امکان انتقال آنها از طریق تزریق خون، مسئله آثار حقوقی و مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده را مطرح کرده است در جریان انتقال خون عوامل متعددی دخالت دارند و ممکن است مسئول باشند و مسئولیت هر یک تابع قواعد خاص است
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها ۲
فرمت فایل doc
حجم فایل ۴۷۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۰۶

دانلود دانلود فایل ورد Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده  دانلود فایل ورد Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده dl


گزارش تخلف برای دانلود فایل ورد Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده  دانلود فایل ورد Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده Report
دانلود فایل ورد Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده  دانلود فایل ورد Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده default14

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۲۶۳
کاربر  دانلود فایل ورد Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده User2
نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : ۱۰۶ صفحه
چکیده
شیوع بیماری های ویروسی خطرناک (همچون ایدز و هپاتیت) در اواخر قرن گذشته و امکان انتقال آنها از طریق تزریق خون، مسئله آثار حقوقی و مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده را مطرح کرده است. در جریان انتقال خون عوامل متعددی دخالت دارند و ممکن است مسئول باشند و مسئولیت هر یک تابع قواعد خاص است: مراکز انتقال خون، مراکز درمانی که خون آلوده در آنجا به بیمار تزریق شده، پزشکی که انتقال خون را تجویز نموده یا آن را تزریق می کند، عامل حادثه‌ای که سبب جراحت زیان دیده و نیاز او به تزرق خون شده و بالاخره دولت به اعتبار اینکه تهیه و توزیع فرآورده‌های خونی یک خدمت عمومی محسوب شود. مراکز انتقال خون یک نوع تعهد ایمنی (از نوع تعهد به نتیجه) دارند و متعهدند خونی را (یا فرآورده خونی) ارائه و توزیع نمایند که از هر نوع آلودگی عاری باشد. بنابراین اگر کشف شود که خون ارائه شده آلوده بوده، آنها مسئولند مگر اینکه ثابت نمایند عامل خارجی سبب آلودگی خون شده است. هر گاه بعد از تزریق خون به شخص، آثار و علائم ابتلاء به بیماری (نظیر ایدز، هپاتیت یا…) که امکان انتقال آن از طریق خون وجود دارد، آشکار گردد، و ثابت نشود که عاملی غیر از خون علّت ابتلای به بیماری بوده است، فرض می‌شود که خون تزریق شده عامل بیماری بوده و به عبارتی، خون تزریق شده آلوده بوده است.
کلیدواژه ها : انتقال خون آلوده؛ برهان سبر و تقسیم؛ تعهد ایمنی؛ رابطه سببیّت؛ مسئولیت مدنی؛ نظریه برابری اسباب و شرایط
فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول:کلیات ۵
۱-۱:تاریخچه انتقال خون و فواید آن و سازمان مربوطه ۵
۱-۱-۱:تاریخچه انتقال خون در قرآن و سنت ۵
۱-۱-۲:فواید انتقال خون ۶
۱-۱-۳:سازمان انتقال خون و سابقه آن ۱۰
۱-۲:اهداف و وظایف سازمان انتقال خون ۱۲
۱-۲-۱:اهداف سازمان ۱۲
۱-۲-۲:وظایف سازمان ۱۳
۱-۲-۲-۱:تهیه فرآورده های خونی ۱۴
۱-۲-۲-۲:معاملات راجع به فرآورده های خونی ۱۵
۱-۳:مفهوم مسئولیت مدنی و انواع و مبانی و ارکان آن ۱۶
۱-۳-۱:مفهوم مسئولیت ۱۶
۱-۳-۲:انواع مسئولیت ۱۷
۱-۳-۲-۱:مسئولیت های قانونی ۱۷
۱-۳-۲-۱-۱:مسئولیت کیفری ۱۷
۱-۳-۲-۱-۲:مسئولیت مدنی ۱۸
۱-۳-۲-۲:مسئولیت های اخلاقی و وجدانی ۱۹
۱-۳-۳:اقسام مسئولیت مدنی ۱۹
۱-۳-۳-۱:مسئولیت قراردادی ۱۹
۱-۳-۳-۲:مسئولیت مدنی(ضمان قهری) ۲۰
۱-۳-۴:مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران ۲۰
۱-۳-۴-۱:مبانی مسئولیت مدنی در فقه ۲۰
۱-۳-۴-۱-۱:قاعده اتلاف ۲۰
۱-۳-۴-۱-۲:قاعده لاضرر ۲۱
۱-۳-۴-۱-۳:قاعده غرور ۲۲
۱-۳-۴-۱-۳-۱: ادله قاعده غرور ۲۲
۱-۳-۴-۱-۴:قاعده تسبیب ۲۴
۱-۳-۴-۱-۵:قاعده ضمان ید ۲۵
۱-۳-۴-۱-۶:قاعده اقدام ۲۶
۱-۳-۴-۲:مبانی مسئولیت مدنی در قانون ۲۶
۱-۳-۴-۲-۱:نظریه های کلاسیک مسئولیت ۲۶
۱-۳-۴-۲-۱-۱:نظریه تقصیر ۲۶
۱-۳-۴-۲-۱-۲:نظریه ایجاد خطر ۲۷
۱-۳-۴-۲-۱-۳:نظریه تضمین حق ۲۷
۱-۳-۴-۲-۲:نظریه مسئولیت مطلق ۲۸
۱-۴: ارکان مسئولیت مدنی ۲۹
۱-۴-۱:وجود ضرر ۲۹
۱-۴-۱-۱:مفهوم و اقسام ضرر ۲۹
۱-۴-۱-۲:شرایط ضرر قابل مطالبه ۳۰
۱-۴-۲:فعل زیانبار ۳۱
۱-۴-۳:رابطه سببیت ۳۲
۱-۴-۳-۱: نظریه ی برابری اسباب ۳۳
۱-۴-۳-۲: نظریه ی سبب نزدیک یا آخرین سبب ۳۳
۱-۴-۳-۳:نظریه سبب متعارف و اصلی ۳۳
۱-۵:منابع مسئولیت مدنی ۳۴
۱-۵-۱:منابع عام ۳۴
۱-۵-۱-۱:قانون مدنی ۳۴
فصل دوم:مصادیق خون های آلوده و اشخاص مسئول درانتقال آن و مقایسه قواعد فقهی با آن ۳۷
۲-۱:مصادیق خون های آلوده ۳۷
۲-۱-۱:ایدز ۳۸
۲-۱-۲:هپاتیت ۴۰
۲-۱-۲-۱:هپاتیت A 40
۲-۱-۲-۲:هپاتیت B 41
۲-۱-۲-۳:هپاتیت C 41
۲-۱-۲-۴:هپاتیت DوE 42
۲-۲: اشخاص مسئول درانتقال خون ۴۲
۲-۲-۱:اشخاص حقیقی مسئول ۴۲
۲-۲-۱-۱:مسئولیت پزشک ۴۲
۲-۲-۱-۲:مسئولیت عامل حادثه ۴۵
۲-۲-۲:اشخاص حقوقی مسئول ۴۶
۲-۲-۲-۱:مسئولیت مراکز درمانی ۴۶
۲-۲-۲-۲:مسئولیت دولت ۴۸
۲-۲-۲-۳:مسئولیت سازمان انتقال خون ۵۳
۲-۳:مقایسه قواعد فقهی باآن ۵۴
۲-۳-۱:قاعده لاضرر در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده ۵۴
۲-۳-۲: قاعده اتلاف در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده ۵۵
۲-۳-۳:قاعده غرور در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده ۵۶
۲-۳-۳-۱:ارتباط میان غار و مغرور از نظر علم و جهل ۵۶
۲-۳-۳-۲:استناد به قاعده غرور در مورد انتقال خون آلوده ۵۸
۲-۳-۳-۳:تداخل دو قاعده اتلاف و غرور ۵۹
فصل سوم:شرایط مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده ۶۱
۳-۱:شرایط مسئولیت ۶۱
۳-۱-۱:ورود ضرر به زیان دیده ۶۱
۳-۱-۲:فعل زیانبار ۶۱
۳-۱-۳:اثبات آلودگی خون(رابطه سببیت) ۶۲
۳-۲:نحوه جبران خسارت ۶۶
۳-۲-۱:شیوه های عمومی جبران خسارت ۶۶
۳-۲-۱-۱:جبران خسارات مادی ۶۶
۳-۳-۲:شیوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده ۷۳
۳-۳-۲-۱:جبران خسارت مادی ۷۳
۳-۳-۲-۲:جبران خسارت معنوی ۷۸
۳-۳-۳:نحوه توزیع بار مسئولیت در انتقال خون آلوده ۸۳
نتیجه گیری و پیشنهاد ۸۵
مراجع ۹۱

دانلود فایل ورد Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده – …

دانلود فایل ورد Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده نوع فایل: word (قابل ویرایش تعداد صفحات : ۱۰۶ صفحهچکیده شیوع بیماری های ویروسی خطرناک (همچون ایدز و هپاتیت) در اواخر قرن گذشته و امکان انتقال آنها از طریق تزریق خون، مسئله آثار حقوقی و مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده را مطرح کرده است. در جریان انتقال خون عوامل …

دانلود فایل Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده – …

دانلود فایل ورد Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده دانلود فایل Word مسوول.

دانلود فایل ورد Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده

رتبه ی ۴ از ۵٫۰ ✅ جهت دانلود دانلود فایل ورد Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده اینجا کلیک کنید. دانلود فایل ورد Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده.

DLCT.IRبایگانی‌های دانلود فایل ورد Word مسوولیت مدنی ناشی …

دانلود فایل ورد Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده · دانلود فایل ورد Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده. سایت dlct.ir مطلبی با نام ” دانلود فایل ورد Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده ” برای دانلود قرار داده است. برای دریافت فایل مورد نظر خود می توانید با کلیک بر روی قسمت … ادامه مطلب. نویسنده : DLCT; تاریخ …

فایل word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده – آی فایل

۱ آذر ۱۳۹۶ – فایل word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد فایل word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت مشاهده بهم ريختگي احتمالي …

فایل word مسوولیت مدنی بدون تقصیر ناشی از انتقال خون …

۱۰ آبان ۱۳۹۶ – فایل word مسوولیت مدنی بدون تقصیر ناشی از انتقال خون آلوده دارای ۳۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد فایل word مسوولیت مدنی بدون تقصیر ناشی از انتقال خون آلوده کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت …

موضوع فایل : دانلود فایل Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال …

۴ آذر ۱۳۹۶ – دانلود فایل Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده. نوع فایل: word (قابل ویرایش تعداد صفحات : ۱۰۶ صفحه چکیده شیوع بیماری های ویروسی خطرناک (همچون ایدز و هپاتیت) در اواخر قرن گذشته و امکان انتقال آنها از طریق تزریق خون، مسئله آثار حقوقی و مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده را مطرح کرده است. در جریان …

لینک دانلود-مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده – yBook.ir – …

۳۱ مرداد ۱۳۷۵ – مطلبی که در این بخش برای دانلود آماده شده است تحت عنوان ” مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده ” می باشد. در این سایت هزاران فایل و کتاب الکترونیکی با موضوعات درسی و آموزشی مانند مقاله پروژه جزوه پاورپوینت تحقیق و همچنین نرم افزار های کاربردی و اپلیکیشن های اندروید و اپل مانند ابزار های تبلیغات، …

فقه و حقوق اسلامی

دانلود فایل ورد Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده. نوع فایل word (قابل ویرایش تعداد صفحات ۱۰۶ صفحه چکیده شیوع بیماری های ویروسی خطرناک (همچون ایدز و هپاتیت) در اواخر قرن گذشته و امکان انتقال آنها از طریق تزریق خون، مسئله آثار حقوقی و مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده را مطرح کرده است در جریان انتقال خون عوامل …

موضوع دانلود : دانلود فایل Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال …

۵ آذر ۱۳۹۶ – دانلود فایل Word مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده. نوع فایل: word (قابل ویرایش تعداد صفحات : ۱۰۶ صفحه چکیده شیوع بیماری های ویروسی خطرناک (همچون ایدز و هپاتیت) در اواخر قرن گذشته و امکان انتقال آنها از طریق تزریق خون، مسئله آثار حقوقی و مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده را مطرح کرده است. در جریان …

درباره ی google

همچنین ببینید

مقاله خاتم کاری همراه پاورپوینت

مقاله خاتم کاری همراه پاورپوینت مقاله خاتم کاری همراه پاورپوینت در این مقاله با شیوه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *