خانه / دسته‌بندی نشده / تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی

تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی

تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی  تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی default1
دسته: رشته فناوری اطلاعات (IT)
بازدید: ۲ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۱۰۶۲ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۲۰۵

هدف از این پایان‌نامه بررسی و تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی می باشد

قیمت فایل فقط ۱۴۵,۰۰۰ تومان

خرید  تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی dl

دانلود پایان‌نامه كارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی

چکیده

با رشد فناوری اطلاعات، امنیت شبکه به عنوان یکی از مباحث مهم و چالش بسیار بزرگ مطرح است. سیستم های تشخیص نفوذ، مولفه اصلی یک شبکه امن است. سیستم های تشخیص نفوذ سنتی نمی توانند خود را با حملات جدید تطبیق دهند از این رو امروزه سیستم های تشخیص نفوذ مبتنی بر داده کاوی مطرح گردیده اند. مشخص نمودن الگوهای در حجم زیاد داده، کمک بسیار بزرگی به ما می کند. روش های داده کاوی با مشخص نمودن یک برچسب دودویی (بسته نرمال، بسته غیر نرمال) و همچنین مشخص نمودن ویژگی ها و خصیصه با الگوریتم های دسته بندی می توانند داده غیر نرمال تشخیص دهند. از همین رو دقت و درستی سیستم های تشخیص نفوذ افزایش یافته و در نتیجه امنیت شبکه بالا می رود.

در این پایان نامه ما مدلی پیشنهادی ارائه می نماییم که الگوریتم های مختلف دسته بندی را روی مجموعه داده خود تست نموده و نتایج شبیه سازی نشان می دهد در درخت تصمیم الگوریتم J48 ، شبکه عصبی الگوریتم Neural net ، شبکه بیزین الگوریتم HNB ، مدل کاهل الگوریتم K-STAR، در ماشین بردار پشتیبان الگوریتم LibSVM و در مدل قانون محور الگوریتمRule Induction Single Attribute دارای بهترین جواب از نظر پارامترهای مختلف ارزیابی برای سیستم تشخیص نفوذ است. بین تمامی الگوریتم ها با این مجموعه داده، الگوریتم J48 دارای بالاترین مقدار درستی به میزان ۸۵٫۴۹%، دارای بالاترین میزان دقت به مقدار ۸۶٫۵۷% و دارای بالاترین مقدار یادآوری به مقدار ۸۶٫۵۷% می باشد. نوآوری اصلی در پایان نامه، استفاده از الگوریتم های مدل کاهل و مدل قانون محور است که تاکنون برای سیستم های تشخیص نفوذ استفاده نشده است. و همچنین پیشنهاد ۵ نمونه داده که از داده اولیه استخراج شده که برای مدل-های مختلف و الگوریتم ها بهترین جواب را می دهد.

کلمات کلیدی:

داده کاوی

کشف تقلب

یادگیری بانظارت

تشخیص نفوذ و حملات

مقدمه

از آنجایی که از نظر تکنیکی ایجاد سیستم های کامپیوتری بدون نقاط ضعف و شکست امنیتی عملا غیر ممکن است. تشخیص نفوذ در سیستم-های کامپیوتری با اهمیت خاصی دنبال می شود. سیستم های تشخیص نفوذ سخت افزار یا نرم افزاری است که کار نظارت بر شبکه کامپیوتری را در مورد فعالیت های مخرب و یا نقص سیاست های مدیریتی و امنیتی را انجام می-دهد و گزارش های حاصله را به بخش مدیریت شبکه ارائه می دهد‎[۱]. سیستم های تشخیص نفوذ وظیف شناسایی و تشخیص هر گونه استفاده غیر مجاز به سیستم، سوء استفاده و یا آسیب رسانی توسط هر دودسته کاربران داخلی و خارجی را بر عهده دارند.

هدف این سیستم ها جلوگیری از حمله نیست و تنها کشف و احتمالا شناسایی حملات و تشخیص اشکالات امنیتی در سیستم یا شبکه کامپیوتری و اعلام آن به مدیر سیستم است. عموما سیستم های تشخیص نفوذ در کنار دیوارهای آتش و بصورت مکمل امنیتی برای آن ها مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم های تشخیص نفوذ ستنی نمی توانند خود را با حملات جدید تطبیق دهند از این رو امروزه سیستم های تشخیص نفوذ مبتنی بر داده کاوی مطرح گردیده اند‎[۱]. مشخص نمودن الگوهای در حجم زیاد داده، کمک بسیار بزرگی به ما می-کند. روش های داده کاوی با مشخص نمودن یک برچسب دودویی (بسته نرمال، بسته غیر نرمال) و همچنین مشخص نمودن ویژگی ها و خصیصه با الگوریتم های دسته بندی می توانند داده غیر نرمال تشخیص دهند. از همین رو دقت و درستی سیستم های تشخیص نفوذ افزایش یافته و در نتیجه امنیت شبکه بالا می رود‎[۱].

در این پایان نامه سعی شده است با استفاده از روش های مبتنی بر داده کاوی سیتم های تشخیص نفوذ پیشنهاد کنیم که از این روش ها برای شناسایی و کشف حملات استفاده می کنند. در این روش ما تمامی الگوریتم های موجود را شبیه سازی نموده و در خاتمه بهترین الگوریتم را پیشنهاد می نماییم. نوآوری اصلی در این پایان نامه، استفاده از الگوریتم های مدل کاهل و مدل قانون محور در داده کاوی است که تاکنون برای سیستم-های تشخیص نفوذ استفاده نشده است. همچنین استفاده از تمام الگوریتم-های موجود در روش های دسته بندی است که در نرم افزار WEKA و Rapidminer موجود است[۶۷]. پیشنهاد ۵ نمونه داده که از داده اولیه استخراج شده و برای مدل های مختلف و الگوریتم ها بهترین جواب را می دهد از نوآوری این پایان نامه است. استخراج ۵ نمونه داده وقت بسیار زیادی به خود اختصاص داده وهمه الگوریتم های مختلف موجود در مدل های دسته بندی با مجموعه داده های مختلف شبیه سازی و اجرا شدند که در نهایت ۵ نمونه داده اولیه پیشنهاد نموده ایم.

فهرست مطالب

فصل اول ۱

۱-۱ مقدمه ۲

۱-۲ بیان مسئله ۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۴

۱-۴ اهداف تحقیق ۵

۱-۵ تعاریف و اختصار ۶

۱-۶ ساختار پایاننامه ۹

فصل دوم ۱۰

۲-۱ داده کاوی ۱۱

۲-۱-۱دسته بندی ۱۱

۲-۲مدلها و الگوریتمهای دادهکاوی ۱۳

۲-۲-۱ شبکه های عصبی ۱۳

۲-۲-۲درخت تصمیم ۱۶

۲-۲-۳ روش طبقه بندی بیزین ۱۹

۲-۳-۲-۲ شبکه های بیزین ۲۰

۲-۲-۴ مدل قانون محور ۲۲

۲-۲-۵ مدل کاهل ۲۶

۲-۲-۶ماشین بردارپشتیبان ۳۲

۲-۳ مقدمه ای بر تقلب ۳۶

۲-۳-۱ ساختن مدل برای تقلب ۳۶

۲-۳-۲ اصول کلی تقلب: ۳۶

۲-۳-۳ چگونگی شناسایی تقلب: ۳۷

۲-۳-۴ چگونگی ساخت مدل تقلب: ۳۷

۲-۴ مقدمه ای بر سیستم تشخیص نفوذ ۳۸

۲-۴-۱ تعاریف اولیه ۳۹

۲-۴-۲ وظایف عمومی یک سیستم تشخیص نفوذ: ۳۹

۲-۴-۳ دلایل استفاده از سیستم های تشخیص نفوذ: ۴۰

۲-۴-۴ جمع آوری اطلاعات ۴۱

۲-۴-۵ تشخیص و تحلیل: ۴۱

۲-۴-۶ تشخیص سوء استفاده: ۴۱

۲-۴-۷ تشخیص ناهنجاری: ۴۲

۲-۴-۸ مقایسه بین تشخیص سوء استفاده و تشخیص ناهنجاری: ۴۲

۲-۴-۹ پیاده سازی سیستمهای تشخیص نفوذ: ۴۲

۲-۵ تعاریف برخی مقادیر ارزیابی مورد استفاده در سیستم داده کاوی: ۴۴

۲-۵-۱Confusion matrix: 46

۲-۵-۲ درستی ۴۷

۲-۵-۳ میزان خطا ۴۷

۲-۵-۴ حساسیت، میزان مثبت واقعی، یاد آوری ۴۷

۲-۵-۵ ویژگی، میزان منفی واقعی ۴۸

۲-۵-۶ حساسیت: ۴۸

۲-۵-۷دقت ۴۹

۲-۵-۸ معیار F: 49

۲-۶ پژوهشهای انجام شده در این زمینه: ۵۰

۲-۶-۱ پژوهش اول: کشف تقلب در سیستم های مالی با استفاده از داده کاوی ۵۱

۲-۶-۲ پژوهش دوم: کشف تقلب در کارت اعتباری با استفاده از شبکه عصبی و بیزین ۵۳

۲-۶-۳پژوهش سوم: شناسایی تقلب بیمه با استفاده از تکنیکهای داده کاوی ۵۶

۲-۶-۴ پژوهش چهارم: استفاده از الگوریتم ژنتیک برای تشخیص تست نفوذ ۶۲

۲-۶-۵ پژوهش پنجم: شناسایی ترافیک غیرنرمال در شبکه با الگوریتم خوشه بندی ۶۵

فصل سوم

۳-۱ روش تحقیق ۷۱

۳-۲ داده های آموزشی و تست: ۷۳

۳-۲-۱ ویژگی های داده ها ۷۳

۳-۲-۲ ویژگیهای اساسی مجموعه دادهها: ۷۳

فصل چهارم

۴-۱ الگوریتمهای مدل بیزین و ارزیابی آنها ۸۳

۴-۲ مدل کاهل ۹۲

۴-۳ شبکه عصبی ۹۹

۴-۴ مدل قانون محور ۱۰۸

۴-۵ درخت تصمیم ۱۱۸

۴-۶ ماشین بردار پشتیبان ۱۳۰

فصل پنجم ۱۳۹

۵-۱ مقدمه ۱۴۰

۵-۲ مزایا ۱۴۱

۵-۳ پیشنهادات ۱۴۱

فهرست منابع ۱۴۴

پیوستها ۱۴۸

پیوست الف -مجموعه داده نوع اول: ۱۴۸

پیوست ب-مجموعه داده نوع دوم ۱۵۳

پیوست ج-نوع داده مجموعه سوم: ۱۵۶

پیوست د-مجموعه داده نوع چهارم ۱۶۱

پیوست ه -مجموعه داده نوع پنجم ۱۹۰

فهرست جداول

جدول‏۲ ۱: تعریف معیارها ۴۵

جدول‏۲ ۲: ماتریس Confusion 46

جدول‏۲ ۳:معیارهای مختلف ارزیابی وفرمول آنها‎‎ ۵۰

جدول‏۲ ۴: مقایسه نتیجه بین شبکه عصبی وشبکه بیزین ۵۶

جدول‏۲ ۵: داده برای دسته بندی بیزین‎‎ ۵۹

جدول‏۲ ۶: داده برای دسته بندی بیزین‎‎ ۶۰

جدول‏۲ ۷: ارزیابی درخت تصمیم‎‎ ۶۲

جدول‏۲ ۱۱: ارزیابی با استفاده ازخوشه بندی ۶۹

جدول‏۳ ۱ :ویژگی های اساسی استخراج شده ازارتباطTCP 74

جدول‏۳ ۲ :ویژگی های استخراجی ازارتباطTCP 74

جدول‏۳ ۳: ویژگیهای استخراج شده ازپنجره ۷۶

جدول‏۴ ۲: ماتریس Confusion الگوریتم Kernel naive Baysian 83

جدول‏۴ ۱: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم Kernel naive Baysian 84

جدول‏۴ ۴: ماتریس Confusion الگوریتم Naive Baysian 84

جدول‏۴ ۳: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم Naive Baysian 84

جدول‏۴ ۶: ماتریس Confusion الگوریتم Waode 85

جدول‏۴ ۵: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم Waode 85

جدول‏۴ ۸: ماتریس Confusion الگوریتم Aode 85

جدول‏۴ ۷: معیارهای ارزیابی و نتایج الگوریتم Aode 86

جدول‏۴ ۱۰: ماتریسConfusion الگوریتم Aodesr 86

جدول‏۴ ۹: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم Aodesr 86

جدول‏۴ ۱۲: ماتریسConfusion الگوریتم Bayesenet 87

جدول‏۴ ۱۱: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم Bayesenet 87

جدول‏۴ ۱۳: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم HNB 88

جدول‏۴ ۱۴: ماتریسConfusion الگوریتم HNB 88

جدول‏۴ ۱۶: ماتریس Confusion الگوریتم Dmnbtext 88

جدول‏۴ ۱۵: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم Dmnbtext 89

جدول‏۴ ۱۸: ماتریسConfusion الگوریتم BaysianLogic Regression 89

جدول‏۴ ۱۷: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم BaysianLogic Regression 89

جدول‏۴ ۲۰: ماتریسConfusion الگوریتم IB1 93

جدول‏۴ ۱۹: معیارهای ارزیابی و نتایج الگوریتم IB1 93

جدول‏۴ ۲۱: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم IBK 93

جدول‏۴ ۲۲: ماتریس Confusion الگوریتم IBK 94

جدول‏۴ ۲۴: ماتریس Confusion الگوریتم LWL 94

جدول‏۴ ۲۳: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم LWL 94

جدول‏۴ ۲۶: ماتریسConfusion الگوریتم KSTAR 95

جدول‏۴ ۲۵: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم KSTAR 95

جدول‏۴ ۲۷: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم KNN 95

جدول‏۴ ۲۸: ماتریس Confusion الگوریتم KNN 96

جدول‏۴ ۲۹: معیارهای ارزیابی ونتایج شبکه MLP 101

جدول‏۴ ۳۰: ماتریس ConfusionشبکهMLP 101

جدول‏۴ ۳۲: ماتریس Confusionشبکه Perceptrons 102

جدول‏۴ ۳۱: معیارهای ارزیابی ونتایج شبکه Perceptrons 103

جدول‏۴ ۳۴: ماتریسConfusion الگوریتم RBF 104

جدول‏۴ ۳۳: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم RBF 104

جدول‏۴ ۳۶:ماتریسConfusion الگوریتم Neural net 105

جدول‏۴ ۳۵:معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم Neural net 105

جدول‏۴ ۳۸: ماتریس Confusion الگوریتم Conjuctive rule 108

جدول‏۴ ۳۷: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم Conjuctive rule 108

جدول‏۴ ۳۹: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم decision table 109

جدول‏۴ ۴۰: ماتریسConfusion الگوریتم decision table 109

جدول‏۴ ۴۱ :معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم DTNB 110

جدول‏۴ ۴۲: ماتریسConfusion الگوریتم DTNB 110

جدول‏۴ ۴۴: ماتریس Confusion الگوریتم JRIP 110

جدول‏۴ ۴۳: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم JRIP 111

جدول‏۴ ۴۵: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم ONER 111

جدول‏۴ ۴۶: ماتریس Confusion الگوریتم ONER 111

جدول‏۴ ۴۷: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم PRSIM 112

جدول‏۴ ۴۸: ماتریس Confusion الگوریتم PRSIM 112

جدول‏۴ ۴۹: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم RIDOR 112

جدول‏۴ ۵۰: ماتریسConfusion الگوریتم RIDOR 113

جدول‏۴ ۵۱: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم RULE Induction 113

جدول‏۴ ۵۲: ماتریسConfusion الگوریتم RULE Induction 113

جدول‏۴ ۵۳: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم RULE Induction single attribute 114

جدول‏۴ ۵۴: ماتریسConfusion الگوریتم RULE Induction single attribute 114

جدول‏۴ ۵۵: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم TREE by rule 114

جدول‏۴ ۵۶:ماتریس Confusion الگوریتم TREE by rule 115

جدول‏۴ ۵۷: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم part 115

جدول‏۷ ۵۸: ماتریسConfusion الگوریتم part 115

جدول‏۴ ۵۹: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم CHAID 119

جدول‏۴ ۶۰: ماتریسConfusion الگوریتم CHAID 119

جدول‏۴ ۶۱: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم DECISION TREE 119

جدول‏۴ ۶۲: ماتریس Confusion الگوریتم DECISION TREE 120

جدول‏۴ ۶۳: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم J48 120

جدول‏۴ ۶۴: ماتریسConfusion الگوریتم J48 120

جدول‏۴ ۶۵: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم FT 121

جدول‏۴ ۶۶: ماتریس Confusion الگوریتم FT 121

جدول‏۴ ۶۸: ماتریس Confusion الگوریتم ID3 121

جدول‏۴ ۶۷: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم ID3 122

جدول‏۴ ۶۹: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم LAD 122

جدول‏۴ ۷۰: ماتریس Confusion الگوریتم LAD 122

جدول‏۴ ۷۱: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم ADT 123

جدول‏۴ ۷۲: ماتریس Confusion الگوریتم ADT 123

جدول‏۴ ۷۳: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم BF 123

جدول‏۴ ۷۴: ماتریس Confusion الگوریتم BF 123

جدول‏۴ ۷۵:معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم LMT 124

جدول‏۴ ۷۶:ماتریسConfusion الگوریتم LMT 124

جدول‏۴ ۷۷: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم J48graft 124

جدول‏۴ ۷۸: ماتریس Confusion الگوریتم J48graft 125

جدول‏۴ ۷۹: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم NB 125

جدول‏۴ ۸۰:ماتریس Confusion الگوریتم NB 125

جدول‏۴ ۸۱:معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم REEPTREE 126

جدول‏۴ ۸۲: ماتریس Confusion الگوریتم REEPTREE 126

جدول‏۴ ۸۳: معیارهای ارزیابی ونتایج الگوریتم Simplecart 126

جدول‏۴ ۸۴:ماتریس Confusion الگوریتم Simplecart 127

جدول‏۴ ۸۵:معیارهای ارزیابی ونتایج روش Libsvm 130

جدول‏۴ ۸۶: ماتریسConfusion روش Libsvm 130

جدول‏۴ ۸۷: معیارهای ارزیابی ونتایج روش Support vector machine 131

جدول‏۴ ۸۸: ماتریس Confusion روش Support vector machine 131

جدول‏۴ ۸۹: معیارهای ارزیابی ونتایج روش Support vector machine(linear) 132

جدول‏۴ ۹۰: ماتریسConfusion روش Support vector machine(linear) 132

جدول‏۴ ۹۱: معیارهای ارزیابی ونتایج روش Speggeous 132

جدول‏۴ ۹۲: ماتریسConfusion روش Speggeous 133

جدول‏۴ ۹۳: معیارهای ارزیابی ونتایج روش W-svm 133

جدول‏۴ ۹۴: ماتریس Confusion روش W-svm 133

جدول‏۴ ۹۵: معیارهای ارزیابی ونتایج روش Fast large 134

جدول‏۴ ۹۶: ماتریس Confusion روش Fast large 134

فهرست اشکال و نمودارها

شکل‏۲ ۱: معماری یک نمونه سیستم داده کاوی‎‎ ۱۲

شکل‏۲ ۲: Wx,yوزن یال بینXو Yاست. ۱۵

شکل‏۲ ۳: درخت تصمیم گیری‎‎‎‎ ۱۷

شکل‏۲ ۴: شبکه بیزین‎‎ ۲۱

شکل‏۲ ۵: شبه کد الگوریتم توالی پوشش ۲۶

شکل‏۲ ۶: شبکه کد الگوریتم IB3 29

شکل‏۲ ۷: شبکه کد مربوطذ به الگوریتمKDD 31

شکل‏۲ ۸: انواع سیستم های تشخیص تقلب ۳۸

شکل‏۲ ۹: معماری یک سیستم تشخیص نفوذ ۴۰

شکل‏۲ ۱۰: چارچوب کلی داده کاوی برای کشف تقلب‎‎ ۵۲

شکل‏۲ ۱۱: مقایسه خروجی هابااستفاده ازنمودارROC 55

شکل‏۲ ۱۲: الگوریتم استخراج شده ازدرخت تصمیم ۶۱

شکل‏۲ ۱۳: عملکرد الگوریتم ژنتیک‎ ۶۳

شکل‏۲ ۱۴: قاعده استخراج شده ازالگورِیتم ژنتیک‎‎ ۶۴

شکل‏۲ ۱۵: توابع مربوط به الگوریتم ژنتیک ومقداردهی آن ها ۶۴

شکل‏۲ ۱۶: معماری الگوریتم ژنتیک برای تست نفوذ‎‎ ۶۵

شکل‏۲ ۱۷: خوشه بندی برایk=2‎‎‎ ۶۷

شکل‏۲ ۱۸: شناسایی داده غیر نرمال‎‎ ۶۸

شکل‏۲ ۱۹: ترکیب دسته بندی وشناسایی غیر نرمال ۶۸

شکل‏۳ ۱: معماری پیشنهاد داده شده برای تشخیص نفوذ باروش مبتنی برداده کاوی ۷۲

شکل‏۳ ۲: مدلسازی الگوریتم شبکه عصبی با نرم افزارRapidminer 78

شکل‏۳ ۳: مدلسازی الگوریتم مدل بیزین با نرم افزارRapidminer 78

شکل‏۳ ۴: مدلسازی الگوریتم درخت تصمیم با نرم افزارRapidminer 79

شکل‏۳ ۵: مدلسازی الگوریتم مدل قانون محوربا نرم افزارRapidminer 79

شکل‏۳ ۶: مدلسازی الگوریتم مدل بردارپشتیبان با نرم افزارRapidminer 80

شکل‏۳ ۷: مدلسازی الگوریتم مدل کاهل بانرم افزارRapidminer 80

شکل‏۳ ۸: نمونه ای ازخروجی نرم افزار Rapidminerباپارامترهای مختلف ارزیابی ۸۱

شکل‏۴ ۱: نمودار ارزیابی الگوریتم های مدل بیزین برحسب پارامتر درستی ۹۰

شکل‏۴ ۲: نمودار ارزیابی الگوریتم های مدل بیزین برحسب پارامتر دقت ۹۰

شکل‏۴ ۳: نمودار ارزیابی الگوریتم های مدل بیزین بر حسب پارامتر یادآوری ۹۱

شکل‏۴ ۴: نمودار ارزیابی الگوریتم های مدل بیزین برحسب پارامتر F 91

شکل‏۴ ۵: نمودار ارزیابی الگوریتم های مدل بیزین برحسب پارامترهای مختلف ۹۲

شکل‏۴ ۶: نمودار ارزیابی الگوریتم های مدل کاهل برحسب پارامتر درستی ۹۶

شکل‏۴ ۷: نمودار ارزیابی الگوریتم های مدل کاهل برحسب پارامتر دقت ۹۷

شکل‏۴ ۸: نمودار ارزیابی الگوریتم های مدل کاهل برحسب پارامتر یادآوری ۹۷

شکل‏۴ ۹: نمودار م ارزیابی الگوریتم های مدل کاهل برحسب پارامتر F 98

شکل‏۴ ۱۰: نمودار مربوط به ارزیابی الگوریتم های مدل کاهل برحسب پارامترهای مختلف ۹۸

شکل‏۴ ۱۱: نمونه ای ازشبکهMLP 100

شکل‏۴ ۱۲: عملکرد شبکه پرسپتون ۱۰۲

شکل‏۴ ۱۳: نمونه ای ازشبکهRBF 103

شکل‏۴ ۱۴:نمودار ارزیابی مدل های شبکه عصبی برحسب پارامتر درستی ۱۰۵

شکل‏۴ ۱۵: نمودار ارزیابی مدل های شبکه عصبی برحسب پارامتر دقت ۱۰۶

شکل‏۴ ۱۶: نمودار ارزیابی مدل های شبکه عصبی برحسب پارامتر یادآوری ۱۰۶

شکل‏۴ ۱۷: نمودار ارزیابی مدل های شبکه عصبی برحسب پارامتر F 107

شکل‏۴ ۱۸: نموداره ارزیابی مدل های شبکه عصبی برحسب پارامتر مختلف ۱۰۷

شکل‏۴ ۱۹:نمودار ارزیابی الگوریتم های مدل قانون محور برحسب پارامتر درستی ۱۱۶

شکل‏۴ ۲۰: نمودار ارزیابی الگوریتم های مدل قانون محور برحسب پارامتر دقت ۱۱۶

شکل‏۴ ۲۱: نمودار ارزیابی الگوریتم های مدل قانون محور برحسب پارامتر یادآوری ۱۱۷

شکل‏۴ ۲۲: نمودار ارزیابی الگوریتم های مدل قانون محور برحسب پارامتر F 117

شکل‏۴ ۲۳: نمودار ارزیابی الگوریتم های مدل قانون محور برحسب پارامتر مختلف ۱۱۸

شکل‏۴ ۲۴:نمودار ارزیابی الگوریتم های مدل درخت برحسب پارامتر درستی ۱۲۷

شکل‏۴ ۲۵: نمودار ارزیابی الگوریتم های مدل درخت برحسب پارامتر دقت ۱۲۸

شکل‏۴ ۲۶: نمودار ارزیابی الگوریتم های مدل درخت برحسب پارامتر یادآوری ۱۲۸

شکل‏۴ ۲۷: نمودار ارزیابی الگوریتم های مدل درخت برحسب پارامتر F 129

شکل‏۴ ۲۸: نمودار ارزیابی الگوریتم های مدل درخت برحسب پارامتر مختلف ۱۲۹

شکل‏۴ ۲۹: نمودار ارزیابی روش های مختلف ماشین بردارپشتیبان برحسب پارامتر درستی ۱۳۵

شکل‏۴ ۳۰: نمودار ارزیابی روش های مختلف ماشین بردارپشتیبان برحسب پارامتر یادآوری ۱۳۵

شکل‏۴ ۳۱: نمودار ارزیابی روش های مختلف ماشین بردارپشتیبان برحسب پارامتر F 136

شکل‏۴ ۳۲: نمودار ارزیابی روش های مختلف ماشین بردارپشتیبان برحسب پارامتر دقت ۱۳۶

شکل‏۴ ۳۳: نمودار ارزیابی روش های مختلف ماشین بردارپشتیبان برحسب پارامتر مختلف ۱۳۷

شکل ۴-۳۴: نمودار مربوط به مقایسه بین همه الگوریتم ها بر حسب پارامترهای مختلف ۱۳۷

قیمت فایل فقط ۱۴۵,۰۰۰ تومان

خرید  تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی dl

برچسب ها : تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی , تشخیص نفوذ با داده کاوی , تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی , سیستم های تشخیص نفوذ بر پایه داده کاوی , تشخیص نفوذ در شبکه با استفاده از داده کاوی , تشخیص نفوذ با الگوریتمهای داده کاوی , پایان نامه سیستم های تشخیص نفوذ , دانلود پایان نامه ارشدداده کاوی , دانلود پایان نامه داده کاوی

مقاله تشخیص نفوذ در شبکه با تکنیک های داده کاوی – سیویلیکا

https://www.civilica.com/Paper-IDMC04-IDMC04_105=تشخیص-…

Cached

Translate this pageرشد روزافزون استفاده از خدمات شبکه های کامپیوتری از یک سو و حمله به شبکه های کامپیوتری از سوی دیگر باعث شده است که سیستمهای تشخیص نفوذ به یک زمینه …

مقاله تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با استفاده از تکنیک های داده …

https://www.civilica.com/Paper-CBCONF01-CBCONF01_0281=ت…

Cached

Translate this pageتشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با استفاده از تکنیک های داده کاوی مبتنی بر انتخاب ویژگی. اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۲ | تعداد نمایش خلاصه: ۵۲۳ …

مقاله بررسی سیستم های تشخیص نفوذ مبتنی بر تکنیک های داده کاوی

https://www.civilica.com/Paper-NCCEB01-NCCEB01_152=بررسی…

Cached

Translate this page

Rating: 4 – ‎۱ voteبا فراگیر شدن روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش شبکه های کامپیوتری متصل به اینترنت، حملات و نفوذهایی در اشکال مختلف به شبکه ها صورت میگیرد، …

تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی – li4

تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی

Cached

Translate this pageتشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی. دسته: رشته فناوری اطلاعات (IT) بازدید: ۱۳ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۱۰۶۲ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۲۰۵٫ هدف از این …

مقاله تکنیک های داده کاوی برای سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه IDS

https://daneshgahyar.com › … › مقاله امنیت

Cached

Translate this pageدر این مقاله، ما بیشتر بر روی تکنیک های داده کاوی که برای چنین اهدافی استفاده می شوند متمرکز … مقاله تکنیک های داده کاوی برای سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه … مقاله تنظیم کنترلر PID با استفاده از الگوریتم آشوبی بهبود یافته کریل هرد…

بررسی وچگونگی راهکارهای تشخیص نفوذ با استفاده از تکنیک های داده …

scholar.conference.ac/…/6504-Check-how-intrusion-detection-solut…

Cached

Translate this pageسمیه میمندی؛حسین محمدی شیوه کش؛ ۱۳۹۵، بررسی وچگونگی راهکارهای تشخیص نفوذ با استفاده از تکنیک های داده کاوی، سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و …

[PPT]( IDS ) سيستم تشخيص نفوذ – CE Sharif

ce.sharif.edu/courses/85…/83200049-Mohammad-Ebrahimi.ppt

Cached

Similar

Translate this pageاستفاده از روشهاي داده كاوي در تشخيص نفوذ به شبكه هاي كامپيوتري … داده كاوي و كاربرد آن در سيستم هاي تشخيص نفوذ; الگوريتم هاي بررسي شده داده‌كاوي; روش … سيستم تشخيص نفوذ، برنامه‌اي‌است كه با تحليل ترافيك جاري شبكه يا تحليل تقاظاها …

ارائه ی روشی نوین جهت تشخیص نفوذ در شبکه با استفاده از تکنیک های …

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/838787

Cached

Translate this pageارائه ی روشی نوین جهت تشخیص نفوذ در شبکه با استفاده از تکنیک های داده کاوی … یک سیستم تشخیص نفوذ (IDS)، دسترسی کاربر به سیستم کامپیوتر را با …

بهره گيري از تکنيک هاي خوشه بندي داده کاو محور جهت افزايش تشخيص …

fa.seminars.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=17158

Cached

Translate this page
by ارائه نوع
با گسترش روز افزون تبادل اطلاعات و استفاده از سيستم هاي بر خط، ميزان حملات و … با توجه به اينکه پيش تر تکنيک هاي داده کاوي با موفقيت براي تشخيص نفوذ در …

مقاله تکنیک های داده کاوی برای سیستمهای تشخیص نفوذ (در شبکه)

https://compservice.ir › دانلود

Cached

Translate this pageدر معنای کلی “تشخیص نفوذ” شامل جلوگیری از نفوذ نیست. در این مقاله، ما بیشتر بر روی تکنیک های داده کاوی که برای چنین اهدافی استفاده می شوند متمرکز می شویم.

درباره ی google

همچنین ببینید

مقاله خاتم کاری همراه پاورپوینت

مقاله خاتم کاری همراه پاورپوینت مقاله خاتم کاری همراه پاورپوینت در این مقاله با شیوه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *