خانه / دسته‌بندی نشده / بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تاثیر آن بر توسعه شهری « مورد پژوهش، شهر بومهن »

بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تاثیر آن بر توسعه شهری « مورد پژوهش، شهر بومهن »

بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تاثیر آن بر توسعه شهری « مورد پژوهش، شهر بومهن »

صنایع کوچک کارگاهی از یک سو به واسطه نقش و جایگاه انکار ناپذیرشان در ایجاد اشتغال مؤثر در شهرها و از سوی دیگر به دلیل داشتن پیوند تنگاتنگ با بخش‌های دیگر اقتصادی نقش بسزایی در توسعه شهری دارد و می‌تواند در فرایند توسعه ملی نیز مؤثر و سودمند واقع شوند
دسته بندی مدیریت
بازدید ها ۶۳۰
فرمت فایل doc
حجم فایل ۹۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۶

دانلود بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تاثیر آن بر توسعه شهری « مورد پژوهش، شهر بومهن »  بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تاثیر آن بر توسعه شهری « مورد پژوهش، شهر بومهن » dl


گزارش تخلف برای بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تاثیر آن بر توسعه شهری « مورد پژوهش، شهر بومهن »  بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تاثیر آن بر توسعه شهری « مورد پژوهش، شهر بومهن » Report
بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تاثیر آن بر توسعه شهری « مورد پژوهش، شهر بومهن »  بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تاثیر آن بر توسعه شهری « مورد پژوهش، شهر بومهن » 2014 4 21 19 14 46 295

فروشنده فایل

کد کاربری ۵۲
کاربر  بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تاثیر آن بر توسعه شهری « مورد پژوهش، شهر بومهن » User2

صنایع کوچک کارگاهی از یک سو به واسطه نقش و جایگاه انکار ناپذیرشان در ایجاد اشتغال مؤثر در شهرها و از سوی دیگر به دلیل داشتن پیوند تنگاتنگ با بخش‌های دیگر اقتصادی نقش بسزایی در توسعه شهری دارد و می‌تواند در فرایند توسعه ملی نیز مؤثر و سودمند واقع شوند.در این مقاله، با استفاده از روش اسنادی و اطلاعات پرسشنامه‌ای و برداشت‌های میدانی، شاخص‌های بهره وری کل عوامل تولید در صنایع کوچک کارگاهی خرمدشت شهر بومهن، واقع در شرق کلانشهر تهران محاسبه شده و سپس با استفاده از روش‌های آماری پارامتری، ناپارامتری و نرم افزار SPSS و به کمک مطالعات پیمایشی، تأثیر آن بر شاخص‌های توسعه شهری مورد آزمون قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های بهره وری صنایع، از مدل تابع تولید کاب داگلاس استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که: صنایع کوچک کارگاهی شهر بومهن از صرفه‌های مقیاس برخوردار بوده است. نتایج این تحقیق، حاکی از ان است که بین بهره وری صنایع کوچک کارگاهی و شاخص‌های توسعه – درآمد، رضایت از درآمد، برخورداری از امکانات- رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در پایان مقاله نیز راهکارهایی در زمینه بهبود کارایی هرچه بیشتر صنایع کارگاهی کوچک ارائه شده است.

[PDF]وري ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻚ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ﺑﻬﺮه

۳۰ آذر ۱۳۸۸ – ﺑﻬﺮه. وري ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻚ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي. « ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ. ،. ﺷﻬﺮ ﺑﻮﻣﻬﻦ. » اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻧﺼﻴﺮي. ، اﺳﺘﺎدﻳﺎر. ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي ﺷﻬﺮي. ، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻴﺪار. ، ﻗﻴﺪار، اﻳﺮان. *. ﭼﻜﻴﺪه. ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﺷﺎن در اﻳﺠﺎد ا. ﺷﺘﻐﺎل ﻣﺆﺛﺮ در. ﺷﻬﺮﻫﺎ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ. ﻫﺎ. ي دﻳﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ.

بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تأثیر آن بر توسعه شهری …

اسماعیل نصیری ; مجله: مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای ; تابستان ۱۳۸۸ – شماره ۱ ;

بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تاثیر آن بر توسعه شهری …

بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تاثیر آن بر توسعه شهری «مورد پژوهش، شهر بومهن». نوع: مقاله. پدیدآورنده: اسماعیل نصیری هندخاله. دانشگاه پیام نور مرکز قیدار، قیدار، ایران. چکیده: صنایع کوچک کارگاهی از یک سو به واسطه نقش و جایگاه انکار ناپذیرشان در ایجاد اشتغال موثر در شهرها و از سوی دیگر به دلیل داشتن پیوند تنگاتنگ با …

بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تاثیر آن بر توسعه شهری « …

۷ آبان ۱۳۹۶ – بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تاثیر آن بر توسعه شهری « مورد پژوهش، شهر بومهن ». صنایع کوچک کارگاهی از یک سو به واسطه نقش و جایگاه انکار ناپذیرشان در ایجاد اشتغال مؤثر در شهرها و از سوی دیگر به دلیل داشتن پیوند تنگاتنگ با بخش‌های دیگر اقتصادی نقش بسزایی در توسعه شهری دارد و می‌تواند در فرایند …

SID.ir | مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي-تابستان ۱۳۸۸-دوره …

نمایه مقالات مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي ۱ علمی پژوهشی کشور و امکان دانلود رایگان متن کامل مقالات در تارگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی.

بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تاثیر آن بر توسعه شهری « …

هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تاثیر آن بر توسعه شهری « مورد پژوهش، شهر بومهن » وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید. صنایع کوچک کارگاهی از یک سو به واسطه نقش و جایگاه انکار ناپذیرشان در ایجاد …

بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تاثیر آن بر توسعه شهری « …

بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تاثیر آن بر توسعه شهری « مورد پژوهش، شهر بومهن ». صنایع کوچک کارگاهی از یک سو به واسطه نقش و جایگاه انکار ناپذیرشان در ایجاد اشتغال مؤثر در شهرها و از سوی دیگر به دلیل داشتن پیوند تنگاتنگ با بخش‌های دیگر اقتصادی نقش بسزایی در توسعه شهری دارد و می‌تواند در فرایند توسعه ملی نیز مؤثر و …

بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تاثیر آن بر توسعه شهری …

سلام بر بازدیدکنندگان. من Admin این سایت هستم. شما جای درستی را برای دانلود «بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تاثیر آن بر توسعه شهری «مورد پژوهش، شهر بومهن»» انتخاب کرده اید. لطفا دقت داشته باشید که «www1.9project.ir/posts/49934.html» آدرس اصلی است. اگر این فایل از جایی دیگر دریافت شود، ما مسئول خرابی فایل نخواهیم …

بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تاثیر آن بر توسعه شهری « …

بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تاثیر آن بر توسعه شهری « مورد … usedl.ir/…/۶۷۹۲-بهره-وری-صنایع-کارگاهی-کوچک-و-تاثیر-آن-ب.html Cached26 مه ۲۰۱۷ … یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که: صنایع کوچک کارگاهی شهر بومهن از صرفه‌های … پژوهشی کمی بطورخاص بهره وری را در زمینه چرخه مدیریت بهره وری … بهره وری صنایع کارگاهی …

بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تاثیر آن بر توسعه شهری …

بهره وری صنایع کارگاهی کوچک و تاثیر آن بر توسعه شهری مورد پژوهش، شهر بومهن محدوده قیمت از ۱۶۰۰۰ تومان از فروشگاه Sidonline.ir,سیستم همکاری در فروش فایل سیدو.

درباره ی google

همچنین ببینید

پروپوزال بررسي رابطه تيپ هاي شخصيتي با رضایت مندي شغلي بين كاركنان شهر ايلام

پروپوزال بررسي رابطه تيپ هاي شخصيتي با رضایت مندي شغلي بين كاركنان شهر ايلام پروپوزال …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *