خانه / دسته‌بندی نشده / ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف دارو با استفاده از الگوریتم های پیش بینی

ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف دارو با استفاده از الگوریتم های پیش بینی

ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف دارو با استفاده از الگوریتم های پیش بینی  ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف دارو با استفاده از الگوریتم های پیش بینی default3
دسته: رشته فناوری اطلاعات (IT)
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۹۲۵ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۵۷

هدف از این سمینار ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف دارو با استفاده از الگوریتم های پیش بینی می باشد

قیمت فایل فقط ۳۵,۰۰۰ تومان

خرید  ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف دارو با استفاده از الگوریتم های پیش بینی dl

دانلود سمینار پایان ‌نامه كارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات

ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف دارو با استفاده از الگوریتم های پیش بینی

چکیده

توسعه ی استفاده از فناوری اطلاعات در بهداشت و درمان علاوه بر مزایای فراوان باعث می شود تا حجم زیادی از داده های مرتبط، در دسترس قرار بگیرند. با بکارگیری داده کاوی بر روی داده های موجود می توان تصمیم گیری ها و فرایند های مدیریتی را بهبود بخشید. در این پایان نامه تلاش شده است ضمن بررسی الگوریتم های مختلف داده کاوی مدلی جهت پیش بینی مصرف دارو در داروخانه های بیمارستان ها ارائه گردد. مجموعه داده در نظر گرفته شده مربوط به سیستم اطلاعات بیمارستان پاستور شهرستان بم می باشد که در مدت ۵ سال در پایگاه داده سیستم اطلاعات این بیمارستان ذخیره شده است. برای پیش بینی مصرف دارو عملکرد مدل های MLP، SVR، ADABOOST.R، BAGTREE، LR، LSSVR مورد بررسی قرار می گیرد. دقت پیش بینی بر اساس معیارها MSE ,RMSE ,MAE وR2 ارزیابی می گردد. طبق نتایج بدست آمده عملکرد مدل BAGTREE در روش های مختلف بهتر از سایر مدل ها بوده است.

در این تحقیق ابتدا چارچوب کلی سمینار و مراحل پیاده سازی را شرح داده، سپس توضیح مختصری راجع به مجموعه داده­های ایجاد شده داده می­شود و در نهایت، به شرح الگوریتم­هایی که برای ارزیابی مورد مقایسه قرار گرفته اند خواهیم پرداخت.

۱-۱- مقدمه

در این مطالعه، هدف، ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف دارو با استفاده از الگوریتم های پیش بینی می باشند. از دیگر اهداف تحقیق بکارگیری مدل ارائه شده بر روی داده های یک بیمارستان و ارزیابی نتایج حاصل از آن می باشد. مدل ارائه شده در این سمینار می تواند در سایر بیمارستان های کشور نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

واژگان کلیدی :

پیش بینی

خرید دارو

داروخانه

سیستم های اطلاعات بیمارستان

فهرست مطالب

۴-۱- مقدمه

۴-۲- الگوریتم پیشنهادی

۴-۳- پیش پردازش دادهها

۴-۳-۱- ساخت ماتریس داده

۴-۳-۱-۱-روش ماههای متوالی

۴-۳-۱-۲-روش ماههای یکسان

۴-۳-۱-۳-روش فصول متولی

۴-۴- الگوریتمهای Prediction

۴-۴-۱- روش NN

۴-۴-۲-روش SVR

۴-۴-۳- روش LSSVR

۴-۴-۴- AdaBoost.R

۴-۵- مجموعه داده

۴-۵-۱- پاکسازی داده

۴-۶- معیارهای ارزیابی

۴-۷- جمع بندی

فصل بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقایسه روشهای مورد بررسی

۵-۱-۱- ارزیابی الگوریتم با روش ماههای متوالی

۵-۱-۲- ارزیابی الگوریتم با روش ماههای یکسان

۵-۲- جمع بندی

منابع

فهرست جداول

جدول ۴- ۱ ماتریس داده بصورت ماههای متوالی ۶۰

جدول ۴- ۲ ماتریس داده بصورت ماههای یکسان ۶۱

جدول ۴- ۳ ماتریس داده بصورت فصول متوالی ۲

جدول ۵- ۱ نتایج اعمال الگوریتم های معرفی شده بر روی داده های Cream Calamine 77

جدول ۵- ۲ نتایج اعمال الگوریتم های معرفی شده بر روی داده های Vialdioxin 81

جدول ۵- ۳ نتایج اعمال الگوریتم های معرفی شده بر روی داده های Syrup Sulbutamol 82

جدول ۵- ۴ نتایج اعمال الگوریتم های معرفی شده بر روی داده های Cream Calamine 82

جدول ۵- ۵ نتایج اعمال الگوریتم های معرفی شده بر روی داده های Vialdioxin 85

جدول ۵- ۶ نتایج اعمال الگوریتم های معرفی شده بر روی داده های Syrup Sulbutamol 86

جدول ۵- ۷نتایج اعمال الگوریتم های معرفی شده بر روی داده های Cream Calamine 91

جدول ۵ – ۸ نتایج اعمال الگوریتم های معرفی شده بر روی داده های Syrup Sulbutamol 93

فهرست شکل ها و نمودارها

شکل ۴- ۱ دیاگرام چاچوب تحقیق ۵۸

شکل۴- ۲ پارامترهای مورد استفاده در SVM 64

شکل۴- ۳ گزارش تهیه شده با کریستال ریپورت ۷۰

شکل۴- ۴ خروجی گزارش تهیه شده با کریستال ریپورت ۷۱

شکل۵- ۱ میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم AdaBoost.R 78

شکل۵- ۲ میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم LR 78

شکل۵- ۳ میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم BAGTREE 79

شکل۵- ۴ میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم LSSVR 80

شکل۵- ۵ میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم SVR 80

شکل۵- ۶ میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم BAGTREE 83

شکل۵- ۷ میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم LR 83

شکل۵- ۸ میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم SVR 84

شکل ۵- ۹ میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم AdaBoost.R 84

شکل۵- ۱۰ میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم SVR 85

شکل ۵- ۱۱ میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم AdaBoost.R 86

شکل۵- ۱۲ میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم LR 87

شکل۵- ۱۳ میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم SVR 87

شکل۵- ۱۴ میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم LSSVR 88

شکل۵- ۱۵ میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم AdaBoost.R 89

شکل۵- ۱۶ میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم NN 90

شکل۵- ۱۷ میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم LSSVR 90

شکل۵- ۱۸ میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم LSSVR 92

شکل۵- ۱۹ میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم BAGTREE 93

شکل۵- ۲۰ میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم LSSVR 94

شکل۵- ۲۱ میزان تقاضای واقعی و پیش بینی شده توسط الگوریتم BAGTREE 94

قیمت فایل فقط ۳۵,۰۰۰ تومان

خرید  ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف دارو با استفاده از الگوریتم های پیش بینی dl

برچسب ها : ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف دارو با استفاده از الگوریتم های پیش بینی , افزایش بهره وری مالی داروخانه با داده کاوی , بهینه سازی خرید دارو با داده کاوی , پیش بینی مصرف دارو با داده کاوی , استفاده از روشهای داده کاوی در پیش بینی تقاضای دارو , استفاده از روشهای داده کاوی در بهینه سازی خرید دارو , پیش بینی تقاضای دارو با داده کاوی , پیش بینی مصرف دارو با الگوریتم های پیش بینی

ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف دارو با استفاده از الگوریتم های پیش …

https://www.li4.ir/ارائه-مدلی-برای-پیش-بینی-مصرف-دارو-با…/۲۶…

Cached

Translate this pageارائه مدلی برای پیش بینی مصرف دارو با استفاده از الگوریتم های پیش بینی. دسته: رشته فناوری اطلاعات (IT) بازدید: ۱۲ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۹۲۵ …

ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف دارو با استفاده از الگوریتم های پیش …

۲۶۷۹۸qfxu.li4.ir/

Cached

Translate this pageدسته: رشته فناوری اطلاعات (IT) بازدید: ۱۲ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۹۲۵ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۵۷ هدف از این سمینار می باشد ۶۴۰۰۹٫

ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف دارو با استفاده از الگوریتم های پیش …

order.fileina.com/product-64009-پيش-بيني-مصرف-دارو-با-الگو…

Cached

Translate this pageافزایش بهره وری مالی داروخانه با داده کاوی بهینه سازی خرید دارو با داده کاوی پیش بینی مصرف دارو با داده کاوی استفاده از روشهای داده کاوی در پیش بینی تقاضای دارو …

[PDF]ارائه مدلی برای پیش‌بینی نوع صافی همودیالیز با … – مدیریت سلامت

jha.iums.ac.ir/article-1-2181-fa.pdf

Cached

Translate this pageاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ: ﻣﻘﺪار ﺻﺤﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﺟﺮاي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ. ﻫﺎي درﺧﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﯽ ﻓﺎﯾﻮ، ﺗﻘﺴﯿﻢ و رﮔﺮﺳﯿﻮن، آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﺗﻌﺎﻣﻞ. ﺧﻮدﮐﺎر ﻣﺠﺬور … ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ، ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺎﻓﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي دﯾﺎﻟﯿﺰ را. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. از اﯾﻦ. رو. ﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ. دﻗﯿﻖ …. ﻣﺼﺮف آب ﻓﺮاوان ﺗﻮﺳﻂ وي ﻣﯽ …. ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﺮاي ﺳـﺎﺧﺖ ﻣـﺪﻟﯽ ﺑـﻪ. ﻣﻨﻈـﻮر ﭘـﯿﺶ. ﺑﯿﻨـﯽ. ﻣﻘــﺪار ﺗﺠــﻮﯾﺰ داروي ارﯾﺘﺮوﭘــﻮﯾﺘﯿﻦ در ﺑﯿﻤــﺎران ﻫﻤﻮدﯾــﺎﻟﯿﺰي.

ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف دارو با استفاده از الگوریتم های پیش …

webarchiver.ir/…/ارائه-مدلی-برای-پیش-بینی-مصرف-دارو-با-اس/

Cached

Translate this pageAug 31, 2017 – در این مطالعه، هدف، ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف دارو با استفاده از الگوریتم های پیش بینی می باشند. از دیگر اهداف تحقیق بکارگیری مدل ارائه …

ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف دارو با استفاده از الگوریتم های پیش …

e11.ir/ارائه-مدلی-برای-پیش-بینی-مصرف-دارو-با-ا-۲/

Cached

Translate this pageAug 31, 2017 – عنوان این مقاله : ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف دارو با استفاده از الگوریتم های پیش بینی هدف از این سمینار ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف …

بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده کاوی – دانلود پایان نامه های دانشگاهی …

download-thesis.com/…/بهینه-سازی-خرید-دارو-با-استفاده-از-داده/

Cached

Translate this pageدر این پایان نامه تلاش شده است ضمن بررسی الگوریتم های مختلف داده کاوی مدلی جهت پیش بینی مصرف دارو در داروخانه های بیمارستان ها ارائه گردد. مجموعه داده در نظر گرفته …

ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف دارو با استفاده از الگوریتم های پیش …

fjle.ir/ارائه-مدلی-برای-پیش-بینی-مصرف-دارو-با-ا-۲/

Cached

Translate this pageعنوان این مقاله : ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف دارو با استفاده از الگوریتم های پیش بینی هدف از این سمینار ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف دارو با استفاده از …

بهینه سازی خرید دارو با استفاده از داده کاوی | ايران متلب

matlab1.ir › آموزش

Cached

Translate this pageJun 18, 2017 – در این پایان نامه تلاش شده است ضمن بررسی الگوریتم‌های مختلف داده کاوی مدلی جهت پیش بینی مصرف دارو در داروخانه‌های بیمارستان‌ها ارائه گردد.

ارائه مدلی در کنترل بیماری دیابت نوع п با رویکرد داده‌کاوی؛ مطالعه موردی …

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/928124

Cached

Translate this pageارائه مدلی در کنترل بیماری دیابت نوع п با رویکرد داده‌کاوی؛ مطالعه موردی … در مطالعه حاضر عوامل خطر بروز دیابت با روشهای متداول داده کاوی و با استفاده از داده های مطالعه آینده نگر … هدف از این مطالعه بررسی عملکرد روشهای مختلف داده کاوی در پیش بینی بروز … بیوشیمیائی ، تاریخچه مصرف دارو و سوابق بیماری ، فعالیت فیزیکی و مصرف …

درباره ی google

همچنین ببینید

مقاله خاتم کاری همراه پاورپوینت

مقاله خاتم کاری همراه پاورپوینت مقاله خاتم کاری همراه پاورپوینت در این مقاله با شیوه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *