خانه / دسته‌بندی نشده / ارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی بر روی داده های واقعی

ارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی بر روی داده های واقعی

ارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی بر روی داده های واقعی  ارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی بر روی داده های واقعی default3
دسته: رشته فناوری اطلاعات (IT)
بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۳۸۲ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۵۵

هدف از این سمینار ارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با داده ‌کاوی بر روی داده های واقعی می باشد

قیمت فایل فقط ۳۸,۰۰۰ تومان

خرید  ارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی بر روی داده های واقعی dl

دانلود سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته فناوری اطلاعات

ارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی بر روی داده های واقعی

چکیده

در این سمینار روش پیشنهادی و مؤلفه های آن به همراه مدل های مورد استفاده بیان خواهند شد. در ادامه جزئیات مربوط به گام‌های اصلی بیان شده و فرایندهای داخلی آن ها معرفی و روش پیشنهادی بر روی داده‌های واقعی مربوط به مشتریان بانک اقتصاد مهر شعب استان مازندران اعمال می گردد.

در سمینار پیش رو چارچوب کلی روش پیشنهادی تشریح می گردد و سعی شده با طرح این چارچوب بر پایه ی گام‌های اساسی، اهداف تحقیق که همان بخش‌بندی مشتریان و استخراج استراتژی‌های متناسب با هر بخش و به‌کارگیری استراتژی ها و دانش حاصل در چرخه مدیریت دانشی سازمان می باشد، حاصل گردد.

در این مسیر برخی روش‌های موجود در زمینه خوشه‌بندی مبتنی بر بخش‌بندی مانند K-Means، WK-Means، A-Harmonic means و معیارهای ارزیابی و اعتبارسنجی خوشه‌ها همچون شاخص مجموع مربع خطاها و روش Min-Max برای نرمال سازی داده‌ها تشریح خواهند شد.

جایگاه مشتری در فضای رقابتی کسب‌وکار بر کسی پوشیده نیست. به ویژه در نظام بانکی مشتری، نقش بسیار مؤثری در مسیر نیل به اهداف سازمان ایفا می کند. این نقش در بانک های خصوصی بسیار مورد توجه قرار گرفته و این بانک ها مطالعات و فعالیت‌های ویژه ای را در این زمینه اختصاص داده اند. در این تحقیق سعی شده تا با استفاده از روش‌های داده‌کاوی دانش نهفته در اطلاعات موجود در پایگاه داده‌های حاصل از تعاملات بانک و مشتری را استخراج نموده و از آن در جهت اخذ راهبُردهای مدیریت ارتباط با مشتری بهره گیری نماییم.

در سمینار چارچوب کلی روش پیشنهادی و الگوریتم‌های انتخابی برای پیاده سازی گام‌های این روش تشریح گردید.در این ادامه بر طبق چارچوب ارائه شده در فصل قبل، سعی شده تا با اعمال الگوریتم ها بر روی پایگاه داده‌های مشتریان بانک مهر اقتصاد، در جهت حصول اهداف تحقیق که همان بخش‌بندی مشتریان و استخراج راهبُردهای متناسب با هر بخش و به‌کارگیری راهبُردها و دانش حاصل در چرخه مدیریت دانشی سازمان می باشد، گام برداریم.در این تحقیق روش Min-Max برای نرمال سازی داده‌ها، روش‌های K-Means، WK-Means، A-Harmonic means جهت خوشه‌بندی داده‌ها و شاخص مجموع مربع خطاها برای ارزیابی و اعتبارسنجی خوشه‌ها به کار گرفته خواهند شد.مورد مطالعه در این تحقیق مشتریان بانک مهر اقتصاد می-باشند.

كلمات كلیدی :

داده کاوی

کشف دانش

مدیریت دانش مشتری

خوشه بندی مشتریان

فهرست مطالب

۳-۱- مقدمه

۳-۲- روش پیشنهادی

۳-۲-۱- چارچوب تحقیق

۳-۲-۲- انتخاب متغیرها

۳-۲-۳- آماده‌سازی و پیش‌پردازش داده‌ها

۳-۲-۳-۱- نرمال سازی داده‌ها

۳-۲-۴- تعیین تعداد بهینه خوشه‌ها

۳-۲-۵- خوشه‌بندی

۳-۲-۵-۱- انواع خوشه‌بندی

۳-۲-۵-۲- خوشه‌بندی به روش K-Means

۳-۲-۵-۱-۱- مزایای استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی K-Means

۳-۲-۵-۱-۲- محدودیت‌های الگوریتم K-Means

۳-۲-۵-۲- خوشه‌بندی به روش WK-Means

۳-۲-۵-۳- خوشه‌بندی به روش A-H-Means

۳-۲-۶- ارزیابی خوشه‌ها به روش مجموع مربع خطاها و انتخاب بهترین روش

۳-۲-۷- به‌کارگیری دانش حاصل از خوشه‌بندی

۳-۳- روش‌های جمع آوری اطلاعات

۳-۴- جمع‌بندی مطالب فصل

۴-۱- مقدمه

۴-۲- معرفی بانک مهر اقتصاد

۴-۳- موضوع و فعالیت بانک

۴-۴- محاسبات تحقیق

۴-۴-۱- گام انتخاب و جمع آوری متغیرهای ورودی

۴-۴-۲- گام آماده‌سازی و پیش‌پردازش داده‌ها

۴-۴-۳-گام تعیین تعداد بهینه خوشه‌ها

۴-۴-۴- گام خوشه‌بندی داده‌ها

۴-۴-۴-۱- خوشه‌بندی به روش K-Means

۴-۴-۴-۲- خوشه‌بندی به روش WK-Means 1

۴-۴-۴-۳- خوشه‌بندی به روش A-H-Means 1

۴-۴-۵- ارزیابی خوشه‌ها به روش مجموع مربع خطاها و انتخاب بهترین روش

۴-۴-۶-گام به‌کارگیری دانش حاصل از خوشه‌بندی

۴-۵- نتایج تحقیق

۴-۶- جمع‌بندی مطالب فصل

منابع و مآخذ

فهرست جدول‌ها

جدول ۳-۱ متغیرهای تحقیق ۸۰

جدول ۴-۱ نمونه ده‌تایی از داده‌های مربوط به مشتریان بانک مهر اقتصاد ۹۵

جدول ۴-۲ متغیرهای نرمال شده ۹۶

جدول ۴-۳ وزن نسبی متغیرهای تحقیق ۱۰۰

جدول ۴-۵ مقادیر مجموع مربع خطاها در الگوریتم‌های مختلف خوشه‌بندی ۱۰۱

جدول ۴-۶ دسته‌بندی مشتریان بر مبنای ویژگی‌های رفتاری مشابه ۱۰۳

جدول ۴-۷ اطلاعات مربوط به خوشه‌بندی مشتریان بانک مهر اقتصاد به روش K-Means 104

فهرست تصاویر و نمودارها

شکل ۳-۱ چارچوب تحقیق ۷۸

شکل ۴-۱ خوشه اول، الگوریتم K-Means 98

شکل ۴-۲ خوشه دوم، الگوریتم K-Means 98

شکل ۴-۳ خوشه سوم، الگوریتم K-Means 99

شکل ۴-۴ خوشه چهارم، الگوریتم K-Means 99

شکل ۴-۵ خوشه پنجم، الگوریتم K-Means 99

قیمت فایل فقط ۳۸,۰۰۰ تومان

خرید  ارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی بر روی داده های واقعی dl

برچسب ها : ارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی بر روی داده های واقعی , داده کاوی در مدیریت دانش مشتریان بانک , مدلی برای مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی , مدیریت دانش مشتریان بانک با تکنیکهای داده کاوی , مدیریت دانش مشتریان بانک با روشهای داده‌کاوی , سمینار مدیریت دانش مشتریان بانک , سمینار مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی , سمینار مدیریت دانش مشتری

ارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی بر روی داده های واقعی

ارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی بر روی داده های واقعی

Cached

Translate this pageدسته: رشته فناوری اطلاعات (IT) بازدید: ۱۲ بار فرمت فایل: doc حجم فایل: ۳۸۲ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۵۵٫ هدف از این سمینار ارائه مدلی برای مدیریت دانش …

بایگانی‌ها ارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی بر روی …

https://www.li4.ir/tag/ارائه-مدلی-برای-مدیریت-دانش-مشتریان-با

Cached

Translate this pageحجم فایل: ۳۸۲ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۵۵٫ هدف از این سمینار ارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با داده ‌کاوی بر روی داده های واقعی می باشد.

ارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی بر روی داده های …

order.fileina.com/product-64016-مدلي-براي-مديريت-دانش-مشتريا…

Cached

Translate this pageحجم فایل: ۳۸۲ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۵۵٫ هدف از این سمینار ارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با داده ‌کاوی بر روی داده های واقعی می باشد …

ارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی بر روی داده های …

doc.fjle.ir/2017/09/02/ارائه-مدلی-برای-مدیریت-دانش-مشتریان-با/

Cached

Translate this pageعنوان این مقاله : ارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی بر روی داده های واقعی. هدف از این سمینار ارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد …

ارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی بر روی داده های واقعی

filesmarket.ir/ارائه-مدلی-برای-مدیریت-دانش-مشتریان-با/

Cached

Translate this pageSep 2, 2017 – عنوان این مقاله : ارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی بر روی داده های واقعی. هدف از این سمینار ارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتریان …

نسخه قابل چاپ

iranshalizar.blogsky.com/print/post-355

Cached

Translate this pageارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی بر روی داده های واقعی. قیمت: ۳۸,۰۰۰ تومان. توضیحات دانلود · بکارگیری روشهای داده کاوی جهت مدیریت دانش …

[PDF]داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری – دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/files/…/files/داده_کاوی_در_مدریت_ارتباط_با_مشتری.pdf

Cached

Translate this pageﺑﺎ داده ﮐﺎوي ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺑﺨﺶ … ﺣﺎل ﺑﺎ وﺟـﻮد ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ﯾﮑﭙﺎرﭼـﻪ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ، ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ﯾﮑﭙﺎرﭼـﻪ ﺑـﺎﻧﮑﯽ و ﺗﺠـﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ، … اﯾــﻦ واﻗﻌﯿــﺖ، ﺿــﺮورت ﮐﺸــﻒ و اﺳــﺘﺨﺮاج ﺳــﺮﯾﻊ و دﻗﯿــﻖ داﻧــﺶ از اﯾــﻦ ﭘﺎﯾﮕــﺎه داده ﻫــﺎ را ﺑــﯿﺶ از …. ﮐﺸﻒ داﻧﺶ در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ درﺳﺖ، ﺳﺎده، ﻣﻔﯿﺪ، و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬـﻢ در داده.

گروه فناوري اطلاعات – دانشکده مهندسی صنایع

industrial.kntu.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=6…indust96…
ارائه مدل پيش بيني تشخيص عوامل ناباروري با استفاده از الگوريتم هاي داده كاوي. ۵ … تحليل مشكلات شعب بانك آينده در سراسر كشور با استفاده از روش داده كاوي. ۶ … توسعه مدل فرايندي مديريت دانش مشتري با استفاده از سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتري. ۱۰ ….. تحليلي راهبردي بر كاربرد واقعيت مجازي در صنعت گردشگري. ۲۰٫

[PDF]گفت و گو و گز ارش – بانک سپه

www.banksepah.ir/DeskTopModules/…/showattachment.aspx?id…

Cached

Similar

Translate this pageپاکی سرمایه های مالی و تکریم مشتریان قانومنند محور فعالیت های بانک سپه. مبــارزه با پـول … و شفاف سازی امور مربوط به مشتریان در راستای تکریم ارباب رجوع و ارائه. خدمات مطلوب در …. مدیران و کارکنان در جهت رشد و بسط دانش کارکنان دانست و می گوید: ….. چارچوب خوبی برای به کارگیری داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری. فراهم می …

SID.ir | مديريت دانش مشتري رويکردي براي کسب مزيت رقابتي

fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=98086

Cached

Similar

Translate this page
by اخوان پيمان
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی مديريت دانش مشتري رويکردي براي … در واقع، عدم در ک مديريتي از اين که « چگونه استراتژي را به واقعيت تبديل … دانش براي ايجاد مدلي کارا و اثر بخش براي سيستم مديريت ارتباط با مشتري … كليد واژه: رضايتمندي مشتري، مديريت ارتباط با مشتري، مزيت رقابتي، مديريت دانش، داده کاوي.

درباره ی google

همچنین ببینید

مقاله خاتم کاری همراه پاورپوینت

مقاله خاتم کاری همراه پاورپوینت مقاله خاتم کاری همراه پاورپوینت در این مقاله با شیوه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *